huvud


Finns det ett klimathot
och kan man vara klimatsmart?

Förord
Blogginlägget som följer på det här förordet kommer att bli långt. Mycket för långt, och mycket längre än ett blogginlägg bör och ska vara för att de flesta ska orka läsa det. Men det är en av de viktigaste texter jag skrivit, så jag hoppas att just du tar dig tid att läsa den.

Jag är varken fysiker, meteorolog eller på inget vis utbildad naturvetare, utan bara en nyfiken skribent som med åren blivit ganska duktig på research, referat och olika faktareportage. För över 15 år sedan började jag intressera mig alltmer för och söka fakta och kunskap om vad som låg bakom all ständigt ökande politisk argumentation och stora världstäckande klimatkonferenser och forskning, om att jorden och mänskligheten hotades av en katastrofal uppvärmning på grund av ökad mängd koldioxid.
   Som fotograf och även skribent fick jag möjlighet att komma nära båda sidor av klimatfrågan. Alltså konferenser, forskare och naturvetare som ansåg att situationen var mycket allvarlig för mänskligheten och att ett hot förelåg, såväl som forskare, naturvetare och vanligt folk som hävdade att det inte fanns några konkreta bevis för mycket av larmen. Att mycket handlade om datormodeller, hypoteser och naturliga variationer, att vi vet för lite, och att människan inte har kunskap för att kunna påverka klimatet.
   Flera av kritikerna, både forskare och andra s.k. tunga motståndare, fick utstå glåpord, mottaga hot och utsättas för massiva förtalskampanjer. Har i flera fall blivit av med jobbet och lönen bara för att man hade modet och kunskapen att framföra konstruktiv kritik och en motsatt uppfattning i en vetenskaplig fråga, som den andra klimathotande sidan vägrade att ens diskutera. Är du inte politiskt korrekt i klimatfrågan så ska du och din gärning och ditt skitsnack stoppas med alla medel.
   Jag fann snabbt att det var mycket som verkade galet och konstigt med klimatfrågan, och tyckte att skeptikerna ofta hade balanserade och många gånger kloka förklaringar och påståenden. Att dessutom nationella politiker, EU och FN gjort klimatforskning och koldioxiden till en viktig politisk huvudfråga, när bevisen för att just koldioxiden var enda huvudorsak många gånger saknades och var tämligen bräckliga. Koldioxid är ju faktiskt en nyttig och livsavgörande gas (bl.a. fotosyntesen) på jorden. Det finns en enighet om att koldioxid är en s.k. växthusgas, men med motsatta uppfattningar om dess betydelse för klimatfrågan.
   Förutom själva klimathotet och temperaturhöjningen, handlar frågan också om vår energiförsörjning och om den också ska vara miljöförstörande med 18.000 planerade och kraftigt skattesubventionerade vindkraftverk i Sverige, men den delen avvaktar jag med. Risken är dock stor att du får ett fördubblat elpris och ett par kronor högre bensin- och dieselpris efter valet.
   Det som blev den s.k. spiken i kistan var när jag fick möjlighet att i hans hem träffa ett av de tyngsta namnen, IPCC:s och FN:s klimatpanels förste ordförande från 1988 tlll 1997, numera framlidne professorn i meteorologi Bert Bolin. På en rak fråga från mig "Men det finns ju inga bevis för att koldioxiden är orsaken till en hotande uppvärmning" blev svaret "Nej, det må så vara, men nu har vi forskare kommit överens om att det är den enda möjliga orsaken." 
   För mig ett ovetenskapligt svar med politiska övertoner, och ett bevis för att s.k. konsensus inte hör hemma inom någon vetenskap.
   Antingen vet man genom dokumenterad empiri eller noggranna och korrekt utförda studier och mätningar, eller så vet man inte. Vetenskap är heller inte en fråga om åsikter utan enbart verifierade fakta.
   Och framförallt, som flera klimatforskare gjort, vägrar man inte att lämna ut underlagen till sina resultat och slutsatser eller kastar bort dem så att andra forskare och experter inte kan bedöma genomförande, resultat och slutsatser. Man undviker alltså möjligheten till källkritik.
   I mitt blogginlägg har jag försökt att peka på några argument som talar emot att det finns ett allvarligt klimathot, att koldioxiden är huvudorsak till klimatförändringar, och att motståndet för klimatfrågan växer i världen. 
   Men det finns så många osäkerheter och kunskapsluckor i klimatfrågan att det behövs mycket mer forskning utan politisk inblandning av EU, IPCC , FN och politiska lobbyorganisationer, för att med god säkerhet kunna säga att det finns ett klimathot eller det finns inte ett klimathot som också beror på människans utsläpp av koldioxid.
   Alltså, vi måste snabbt komma tillbaka till korrekt forskning om klimatvetenskap utan inblandning av politik, och avvakta med dyrbara åtgärder som vi inte vet varför vi gör, och om och hur det påverkar vårt framtida klimat.

 
                                                  
  &
 
Finns det ett klimathot
och kan man vara klimatsmart?

Ett av det värsta och mest felaktigt använda och lögnaktiga ord jag vet är klimatsmart. Ska härmed förklara varför.
    Vetenskapen saknar tillräcklig kunskap för att kunna styra och förutsäga ett framtida väder och därmed klimat i alla dess nödvändiga delar. Dessutom finns det en viktig kaotisk process i väder- och  klimatsystemet, en osäkerhet som gör det omöjligt att göra säkra och korrekta förutsägelser. Även om vi kände till alla lagar och har tillräcklig kunskap om vad som styr väder och klimat så skulle man ändå inte kunna göra perfekta prognoser, och det får vi leva med. Därför kan man heller inte ens med hjälp av försiktighetsprincipen vara smart mot klimatet. Punkt.
   Rätt gissat – jag är sedan länge en sån där s.k. klimatskeptiker. Ett beskrivande skällsord som också är lögnaktigt. Självklart är jag inte skeptisk till klimatet, utan till det intensiva tjatet från politiker och främst de fem svenska rödgröna om ett nära klimathot, och jag är alltså en klimathotsskeptiker.
   Det finns sedan över 25 år tillbaka ett nu allt större motstånd runtom i världen mot att de teorier, datormodeller och hypoteser som vill göra gällande att jorden kan gå under på grund av ett värmande klimathot och att människans påverkan och utsläpp av koldioxid är roten till allt ont i världen, till alla delar är korrekta. Och framförallt mot det mycket stora och nästan dominerande inslaget av politisering av vetenskapen runt klimatfrågan. Att kunna förutsäga vilket väder och därmed i förlängningen det klimat vi kommer att ha på jorden om 1, 5, 10, 30 eller 100 år är alltså inte möjligt.
   Det har blivit mer regel än undantag i klimatdebatten att de som alarmerar om klimathoten ofta tar till ad hominem-argument (personangrepp som handlar om personens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för att bemöta sakfrågan) i sin kritik av klimathotskeptikerna. För mig betyder detta sätt att bemöta kritik, att trovärdigheten i kritiken mot skeptikerna minskar radikalt och att man skjuter sig själv i foten.
   Vetenskapens uppgift är att också ifrågasätta, men inte på det sätt som länge skett inom klimatvetenskapen utan med en korrekt och sansad diskussion med alla fakta för eller emot på bordet. Men det har framförallt de vänstra, gröna och röda partierna och organisationerna, ofta med tvivelaktiga metoder och media i ryggen, protesterat mot. Inte minst, i vissa fall skattefinansierade, politiskt styrda företag och lobbyorganisationer som Greenpeace, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen. "Science is settled" när det gäller klimatfrågan.
   Vad ska vi då göra om det om 5, 20, 30 eller 100 år visar sig att den globala uppvärmningen verkligen blivit katastrofal?
   Människan har under sin tid på jorden visat att man genom sin kreativitet, utveckling och hela tiden egenskapen att skaffa ny kunskap har en mycket god förmåga att anpassa sig. Det kommer vi med säkerhet att kunna om det skulle bli två till fem grader varmare, eller kallare som faktiskt en hel del klmatforskare hävdar, om detta inträffar.
   Varför har det blivit så här? Det handlar enligt många av oss skeptiker om, en hög grad av ofta religiös politisering som måste försvaras till varje pris, makt och en dold agenda, samt en farlig önskan om en av FN, elit och experter ledd världsregering. Således i så fall en form av världsdiktatur. (Ta dig tid och googla på olika fakta och kritik om Maurice Strong och hans koppllng till FN och tveksamma s.k. affärer)
   Vetenskap som blivit politiserad och därmed i många stycken politiskt beställd vetenskap övergår då till pseudovetenskap och åsikter.
   Syftet är att skrämma mänskligheten med ett klimathot för att vi ska betala höga miljöskatter för att stoppa ett klimathot som man inte kan stoppa varken med miljöskatter eller så kallad hållbar grön omställning. 
   Och varför ska vi betala för något nu som vi inte vet hur vi ska kunna stoppa och som kanske inträffar om 30, 50 eller 100 år? Samma taktik som forna tiders avlatsbrev från prästerna fast i modern version. Betala dig fri från den eventuella mänskliga synden.
   Det finns faktisk en doktorsavhandling på svenska, Ordo ab Chao, (ungefär "styra genom kaos" ) av Jakob Nordangård, Linköpings universitet, som tar upp de bakomliggande kriterierna och syftet med att skapa ett klimathot.
   Jag avstår från att gå in på alla de bakomliggande orsakerna, så jag uppmanar den intresserade som vill veta lite mera om detta att se:

www.klimatupplysningen.se/2013/11/29/klimatpolitikens-intressenter-romklubben/

   Du kan också läsa om dem i boken Domedagsklockan (Karlsson, Nordangård, Radetzski)

Så här kommer nu några av alla de motargument (utan prioriterad ordning) för att i någon mån styrka varför allt fler både människor, forskare och nationer inte längre tror på ett katastrofalt klimathot eller förödande klimatförändringar där koldioxiden är hela orsaken till ett farligt framtidsscenario. Argument och fakta som för länge sedan också borde varit redovisade i all media och politiska anföranden, men som man har hållit tyst om för att de inte passat den politiska agendan och framförallt inte varit politiskt korrekta.
   Så om du har klimatångest är det alltså politikernas och medias fel, och inte klimatets och dess genom årmiljonerna naturliga och än så länge långtifrån fullt kända agenda.Det finns inga vetenskapliga bevis för att det skett en ökning av orkaner, stormar, översvämningar och andra så kallade extrema händelser på jorden. Det som inträffat har heller ingen koppling till varken koldioxid, klimathot eller klimatförändringar utan är väderhändelser som kommit och gått genom årmiljonerna.

Att havsisarna vid Arktis och Antarktis skulle smälta och orsaka en förödande höjning av havet och översvämningar kommer heller inte att ske. Fyll ett torrt glas med is och ställ det på ett torrt fat. Fyll försiktigt på upp till bredden med varmt vatten så kommer det inte att rinna ut en droppe på fatet när isen smälter. Däremot skulle det kunna bli problem om den landbaserade isen smälter. Men det finns beräkningar att om all snö och is på det kilometertjocka istäcket skulle smälta så skulle det ta mellan 500 och 1.000 år. När detta blogginlägg skrivs i september 2014 finns också rapporter från officiella organ att isen på flera håll är rekordstor.

Vetenskaplig forskning visar att när temperaturen höjs så höjs den innan halten av koldioxid höjs. År då koldioxiden ensam trolig orsak till temperaturhöjningen?

Science is settled, the debate is over, eller konsensus råder i klimatfrågan och 97 % av klimatforskarna är eniga om klimathotet och att människan är orsak till uppvämningen genom utsläpp av koldioxid. Men detta är långtifrån sanningen och handlar om manipulerad och partisk form av statistik. Jag skäms inte för att kalla det för en ren lögn. Läs mer om hur det gick till på dessa länkar och kolla gärna in kommentarerna. (Per Welander är civ.ing, fil kand i fysik och ordf. i Stockholmsinitiativet som driver bloggen Klimatupplysningen.)

http://www.klimatupplysningen.se/2010/12/15/konsensus-om-klimatet/

http://www.klimatupplysningen.se/2014/09/10/nya-granskningar-av-97-konsensusmyten/

Som sagt – Det finns tre slags lögner: Lögn, förbannad lögn och statistik.


Den s.k. växthuseffekten är inte som många tror ett hot mot människan och jorden. Det är ett skikt av olika gaser i atmosfären som omger jorden och ser till att släppa igenom strålning och solens värme och bromsa upp returen. Utan växthuseffekten skulle vi ha en global medeltemperatur på jorden runt 18 minusgrader i stället för som nu runt 14 plusgrader Celsius.
   Skiktet består bland annat av gaserna metan, ozon, lustgas och koldioxid men domineras till mellan 90 och 95 procent av vattenånga. Koldioxiden utgör 2014 cirka 398 ppm (parts per million = miljondelar av totalen).

Koldioxid har blivit ett hot, men den gör faktiskt mer nytta än hotar människan. Det måste finnas en viss andel i vårt blodsystem för att vi ska överleva och varje människa andas hela tiden ut cirka 4 % koldioxid i utandningsluften vilket innebär cirka 220 kg koldioxid på ett år. Fråga en trädgårdsmästare varför man släpper in koldioxid i växthusen för att det ska växa bättre och bli grönare. En ökad mängd koldioxid ger en grönare jord, grönare öknar och bättre skördar. Nyttan av koldioxiden på jorden är kraftigt underskattad i klimatdebatten och i media.

FN:s klimatpanel dvs IPCC, Intergovernmental Panel Climate Change,  www.ipcc.ch är INTE som många tror en sammanslutning av klimatforskare. Med säte i Schweiz har IPCC utvecklats från att enbart samla och sammanställa all klimatforskning i världen, till en politisk byråkrati som mest ägnar sig åt att samla in och sammanställa bevis från olika klimatforskare om att det finns bevis för antropogen påverkan genom utsläpp av koldioxid och andra s.k. växthusgaser. Från dessa gör man ett urval och sammanställer i hittills fem rapporter.
   I en speciell rapport som vänder sig till politiker och beslutsfattare Summary for policymakers, SPM, lägger man fakta tillrätta så att dessa blir mer lättförståeliga men också än mer politiskt korrekta och passar den bakomliggande agenda om politisk makt och ökade skatteuttag som EU och många andra, främst gröna och röda politiker, vill ha.
   Det innebär i många fall att de slutsatser och den fakta i SPM, som media sedan redovisar och politikerna grundar sina uttalanden och beslut på, inte innehåller alla de forskningsresultat som finns runtom i världen med koppling till klimatet.
   Ursprungsfakta i de fullständiga rapporterna ( den senaste, The Fifth Assessment Report, AR5), kräver mycket goda kunskaper i fysik, matematik och fackspråk på engelska för att rätt bedöma och förstå. Politiseringen av klimatfrågan handlar alltså sedan länge inte enbart om klimatvetenskap utan om partisk politik och beställd vetenskap.
   Flera klimatforskare har genom åren hoppat av allt samröre med IPCC mestadels beroende på att man anser att forskningen och de datorbearbetade klimatmodeller man tagit fram inte längre handlar om vetenskap, utan är en form av nästan religiös politik och politisering av fakta. Och söker och sammanställer man forskningsresultat som baseras på ett visst antagande, så får man i regel ett svar som mest liknar en politisk partsinlaga som både ska och kan ifrågasättas. Det görs också, men inte av de som mest borde göra det dvs media och politiker, utan av sakkunniga och experter på nationella och internationella bloggar, hemsidor och både öppna och slutna nätverk på internet.

Man måste skilja noga på väder och klimat. Väder kan man numera beräkna med hyfsad säkerhet cirka 10 dagar framåt. Inte längre. Klimat kräver tidskalor på upp till 50 år eller mer. Om vi inte har kunskap att förutse vädret mer än 10 dagar hur ska man då säkert kunna påstå att det kommer en klimatkatastrof om 5, 10, 30 eller 45 år? Svaret är enligt vissa klimatforskare och framförallt media och politiker datormodeller som till stor del bygger på antaganden och hypoteser.

Väldigt många av de slutsatser från forskarna som hittills redovisats genom åren av media och politiker har sitt ursprung från datormodeller. Modellerna bygger bland annat på att man indelat jorden i en stor mängd mindre moduler som bildar ett slags rutnät i longitud och latitud. Från varje modul ska man sedan hämta kända fakta om väder och klimat som tillsammans med en stor mängd andra fakta, antaganden, hypoteser och uppgifter ingår i bearbetningen av datormodellen. Problemet är att det inte finns någon fakta att hämta i många moduler.
   De förutsägelser om temperaturhöjningar som datormodeller efter långa mycket kostsamma datorkörningar i kraftfulla datorer lämnat de senaste 25 åren, har också visat sig stämma väldigt dåligt med de faktiska observationer man kunnat göra i verkligheten.
   En gammal sanning om datorer och mycket annat i livet – skit in, skit ut – verkar mer än aktuell.

Den globala temperaturen har heller inte ökat de senaste 18 åren som man förutspått, och den pausen finns heller inte i de redovisade modellerna. Den globala uppvärmning som de flesta forskare på båda sidor är tämligen eniga om är att temperaturen mellan åren 1850 och 2013 ökat med 0,8 grader C. Under samma period har halten av koldioxid i atmosfären ökat.

Det finns uppgifter och beräkningar om att kostnaderna och skatteuttagen för en s.k. grön omställning runtom i världen som görs för att stoppa klimatförändringarna och bland annat betala forskningen, handlar om minst en miljard US dollar per dygn!
   Utan att man hittills kunnat påverka klimatet ett enda dugg!

Den f.d. presidentkandidaten Al Gore fick tillsammans med FN:s klimatpanel ta emot Nobels fredspris för sitt arbete med att informera om klimathotet. Enligt min mening ännu en skandal från den norska Nobelkommitteen.
   Men den film han gjorde om detta är av en brittisk domstol, "High Court" förbjuden att visas i "public schols" utan att man samtidigt går igenom de nio grava faktafel som finns i filmen och som strider mot fysikens lagar och vetenskaplig fakta. Lord Christopher Monckton of Brenchley, tidigare rådgivare åt Margaret Thatcher och en av världens mest kända klimatskeptiker, har hittat 35 faktafel och flera kraftiga överdrifter i filmen. Al Gore har flugit jorden runt för att hålla föredrag om klimathotet och jordens undergång. Enligt obekräftade uppgifter kostar varje föreläsning cirka en kvarts till en halv miljon kronor, och kraven lär vara ingen press eller media och absolut inga frågor.
   Detta anser jag inte handlar om korrekt information och seriös vetenskap.

Att solens kända funktioner, cykler och processer har en viktig del när det gäller väder och klimat har diskuterats betydligt mindre än koldioxidens inverkan. Den danska fysikern och klimatforskaren Henrik Svensmark får dock viss support från olika håll om, och hur, hans teori att solen, molnen och kosmisk stålning samverkar och påverkar den globala uppvärmningen, väder och klimatet, i form av kyla och värme. Han har också fått motstånd för sin teori som anses galen av vissa andra forskare. Men kom ihåg att det finns exempel på forskningsresultat, hypoteser och teorier som från början ansetts "galna" som senare kunnat valideras och verifieras och då fått en stor betydelse för människan.

Sveriges största blogg och hemsida för klimatskeptiker när det gäller motståndet mot AGW-hypotesen (AGW = Anthropogenic Global Warming) är:

www.klimatupplysningen.se

Bloggen drivs av föreningen Stockholmsinitiativet och där skrivs inlägg av forskare, fysiker, meteorologer, professorer, naturvetare, politiker, vanligt folk och olika universitetsutbildade i Sverige. Och det är högt i tak. En av dem är troligen Sveriges mest meriterade och respekterade klimatforskare, professor Lennart Bengtsson. inläggen är oftast kritiska till den forskning som IPCC presenterar och hotet om allvarliga klimatförändringar, men även några med motsatt uppfattning som tror på AGW släpps fram på bloggen.
   Bloggen hade mellan 2007 och 2013 över 11 miljoner besök varav ca 2,6 miljoner besök 2013  med en topp på 32.000 den dag IPCC släppte sin rapport. Det är alltså en myt och en lögn som många från AGW-sidan påstår att det inte finns mer än ett litet obetydligt antal klimathotsskeptiker i Sverige, och mörkertalet är nog betydligt större än många politiker vill veta.

Flera stora nationer agerar mot påståendet om klimathotet i världen. I Australien har folket röstat fram en ny regering som hade som sin viktigaste valfråga att ta bort skatten på koldioxid, vilket premiärminister Tony Abbot också drev igenom i juli månad 2014.
   EU gick i taket över beslutet. Canadas regering har "applåderat beslutet" och har tillsammans med Japan, Nya Zeeland och Ryssland inte förlängt Kyotoavtalet 2012. Bara 11 av 144 nationer har enligt uppgift skrivit på en förlängning från 2012. USA har inte ens ratificerat avtalet. Storbritannien anses inte skriva på nya klimatavtal om inte Kina och Indien gör det (vars enorma utsläpp av koldioxid inte omfattas av Kyotoavtalet) vilket inte anses troligt. Sydkorea överväger att skjuta upp en lag om koldioxidhandel/utsläppsrätter (cap and trade). FN:s genrelasekreterare har kallat världens ledare till en konferens i september för att förbereda ett nytt klimatsbeslut 2015. Men flera nationers politiska ledare har tackat nej bland annat Angela Merkel.
   Men framförallt MP, V och FI vill att lilla Sverige, som har världens lägsta koldioxidutsläpp, ska gå före och öka sina klimatskatter med 50 miljarder kronor! Det kommer inte att påverka det påstådda klimatförändringarna ett enda dugg!

Barack Obama har i år gått ut hårt och bland annat förklarat att "”Ninety-seven percent of scientists agree: climate change is real, man-made and dangerous"
   Hans utrikesminister Kerry har kommit med ännu tokigare påståenden. "We should not allow a tiny minority of shoddy scientists” and “extreme ideologues to compete with scientific facts.” och “The science is unequivocal, and those who refuse to believe it are simply burying their heads in the sand. We don’t have time for a meeting anywhere of the Flat Earth Society".
   För dessa uttalanden har båda fått mycket skarp kritik i USA av både senatorer, media och flera klimatexperter bland annat Dr John Christy. Men att 97 % av forskarna är eniga och att vetenskapen är otvetydig är som sagt en lögn, men utan stödet från USA så faller mycket av klimatfrågan i bitar och det vet de som tror bllnt på klimatlarmen och agerar därefter genom sina organisationer som nästlar sig in som rådgivare till de högst styrande politikerna.
   Även i Sverige utan att varken politiker eller media gör sitt jobb och ifrågasätter om det är fullt bevisad fakta och begär upp dessa på bordet.

I USA har 31.487 vetenskapsmän, varav 9.029 har en doktorsgrad, skickat en petion till USA:s regering om trovärdigheten i det s.k. klimathotet som politiker och IPCC hävdar hotar jorden och mänskligheten. Här nedan finns petionen med motivering.
 
Purpose of Petition
The purpose of the Petition Project is to demonstrate that the claim of “settled science” and an overwhelming “consensus” in favor of the hypothesis of human-caused global warming and consequent climatological damage is wrong. No such consensus or settled science exists. As indicated by the petition text and signatory list, a very large number of American scientists reject this hypothesis.                         
   Publicists at the United Nations, Mr. Al Gore, and their supporters frequently claim that only a few “skeptics” remain – skeptics who are still unconvinced about the existence of a catastrophic human-caused global warming emergency.
   It is evident that 31,487 Americans with university degrees in science – including 9,029 PhDs, are not "a few." Moreover, from the clear and strong petition statement that they have signed, it is evident that these 31,487 American scientists are not “skeptics.”
   These scientists are instead convinced that the human-caused global warming hypothesis is without scientific validity and that government action on the basis of this hypothesis would unnecessarily and counterproductively damage both human prosperity and the natural environment of the Earth.
 
Petion
We urge the United States government to reject the global warming agreement that was written in Kyoto in december 1997, and any other similar proposals. The proposed limits on greenhouse gases would harm the environment, hinder the advance of science and technology, and damage the health and welfare of the mankind.
There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophc heating of the Earth´s atmosphere and disruption of the Earth´s climate. Moreover there is substantial scientific evidence that increases i atmospheric carbon dioxide produce many benificial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth.
 
Jag tar mig friheten att vara stark i min övertygelse om, att det av media och främst gröna och röda politikers ständiga påpekande om ett allvarligt och förestående klimathot, saknar fullständiga och entydiga vetenskapliga bevis och därmed trovärdighet.
   Ingen kan säga att människans utsläpp av koldioxid har skapat ett klimathot, och ingen kan säga att det inte har det. Vi vet helt enkelt inte och saknar bevis och tillräcklig kunskap för att förutsäga ett framtida väder och därmed klimat.
   Den 14 september har vi i Sverige möjlighet att göra vårt val och jag hoppas att alla som får tar möjligheten att rösta. Men läs på först innan du bestämmer dig, och tänk till före om just klimathotet ska vara avgörande för ditt val.


 
"Ögat tror sig självt. Örat på andra."

Håll bloggen levande och kommentera!

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv