huvud

 

Den här bloggen kan handla om vad som helst, men ska också vara levande, dynamisk och flexibel. Det blir den om du kommenterar!
   Men personangrepp, mobbning, hot eller alltför grovt språk kommer att raderas. Gärna åsikter och raka rör men på ett juste sätt! Bloggen kommer att vara en blandning av de mest skilda ämnen, händelser, tankar och åsikter.


​Häng med på en resa i verkligheten!
 

För att kommentera - Klicka på Läs hela inlägget.
Du får använda pseudonym men måste ange korrekt e-postadess.

                                         ~    ~    ~    ~    ~    ~    ~    ~     ~


 

 


Var har det sunda förnuftet tagit vägen?

Det finns ingen enkel definition på uttrycket sunt förnuft. På engelska säger man common sense. Slår man upp sense i lexikon får man fram flera betydelser som kan vara synonymer till framförallt ordet förnuft. Till exempel förstånd, vett, sans, sinne samt känsla, förnuft, omdöme och betydelse. Ordet common översätts mest med gemensam, allmän och vanlig.
   Det är inte ovanligt att vanligt sunt förnuft ofta är förknippat med åsikter i alla olika riktningar. Åsikter skapas genom de erfarenheter varje unik person skaffat sig, men i så fall borde också ett visst sunt förnuft vara unikt för varje individ på jorden. Så tror jag inte de flesta uppfattar betydelsen av uttrycket sunt förnuft.
   Var har då det sunda förnuftet tagit vägen? Vilka ingredienser innehåller det och hur definieras det? Är lösningen enbart praktiskt och/eller logiskt tänkande eller krävs det något mer? Måste det vara ett eller flera steg till? Vad är din definition?

"Det skulle innebära en genomgripande reform
 om det sunda förnuftet kunde breda ut sig lika snabbt som enfalden"
 Winston Churchill
Läs hela inlägget »
Om debatter

Debatten i Sverige har alltmer flyttats från tryckt media till internet och därmed till bloggar, hemsidor, facebook och i viss mån till twitter. Tyvärr är sanningen där många gånger lika osäker som i tryckt media och etermedia.
   Det handlar ofta om åsikter i stället för verklig kunskap och verifierade fakta, och det gäller att vara källkritisk och ha koll på skribenter och angivna källor, och även källor med annan uppfattning, för att kunna göra en egen bedömning av trovärdigheten. Hur många orkar göra detta?
   Inte heller ovanligt att debattörerna letar argument för att misskreditera motståndarna i stället för att övertyga med trovärdiga fakta och egna argument.
   En bra debatt i t.ex. TV eller radio och podcast anses ofta bra om den ena eller andra sidan förlorar debatten. Men den bästa debatten är nog ändå den där debattdeltagarna lyckas lägga fram och förklara sina egna ståndpunkter på ett så trovärdigt sätt att åhörarna själva förstår och kan ta ställning i frågorna. Att bara attackera och hävda att motståndaren har fel i parti och minut är bara fånigt. Det vet man oftast redan innan debatten börjat.
   Handen på hjärtat – Hur viktig är en offentlig debatt för vad du ska tycka? Och - Har du funderat på hur och var du får dina viktigaste åsikter och fakta från?
 
"Man spelar inte bättre än vad motståndaren tillåter."

 
Läs hela inlägget »

Kommentarerna är viktiga
 
När svensk dagspress och annan media lägger ut ledare eller debattartiklar på sina nättidningar så brukar flera ge sina läsare en möjlighet att kommentera. Och så borde det alltid vara.
   Men om kommentarerna verkar gå i fel riktning - oftast handlar det om att de inte är politiskt korrekta, har rätt värdegrund, eller stämmer med redaktionens åsikter i frågan - då stänger man kommentarsfältet!
   Om man ibland tror sig få visst motstånd eller vill stå oemotsagda så lägger man inte ut någon kommentarsmöjlighet alls. Detta gäller både nättidningar, Sveriges Radio, SVT och alla andra TV-bolag på webben.
   Det finns även exempel på att man lägger kommentarerna bakom en betalvägg. Det är förståeligt i viss mån men begränsar kraftigt den för en demokrati så viktiga fria debatten. Då är det ärligare att lägga hela ledarsidan, artikeln eller debattsidan samt kommentarer bakom en betalväg
   Förresten – Hur många läser kommentarerna till en blogg eller debattartikel och varför skriver inte du kommentarer? Det är ju faktiskt där man får reda på vad alla de som läst och bryr sig tycker om ämnet, och man har en möjlighet att påverka! Det borde ju vara lika viktigt att veta om till exempel 39 kommentarer av 41 skarpt kritiserar debattinläggets skribent(er) eller tvärtom.
   Men det gäller att se upp för s.k. nättroll och det är inte alltid så lätt att urskilja dessa. (Ett nättroll är en person som är betald av en organisation, företag eller politiskt parti med uppdraget att försöka styra och motverka kommentarerna i viss riktning. Ofta med grava personangrepp och andra manipulativa påståenden och inlägg.)
   En debattartikel och tidningars ledare handlar alltid om subjektivt skrivande och åsikter i de mest skilda riktningar och så ska det vara. Men att styra dem ytterligare med hjälp av kommentarsfälten är typexempel på den odemokratiska och enfaldiga journalistiska åsiktsstyrning som är alltför vanlig i svensk media.
 
"Mångfald förhindrar enfald"
Läs hela inlägget »
Telefonförsäljare

En duktig telefonförsäljare vet att man inte säljer bäst med munnen utan med öronen. Att lyssna, tänka till, känna in och sedan kanske börja sälja. Det är långtifrån alla säljare som klarar detta. Så här kan det låta.
   – Hur kan man tacka nej till att få fem par kalsonger gratis!
   Svar:
   – Det är aldrig gratis eftersom någon sedan ska betala!
   – Varför vill du förstöra miljön och inte köpa enbart grön vindkraftsel av oss?
   Svar:
   – Därför att den el som kommer ut genom alla eluttag i hela Sverige alltid och dygnet runt är en mix till stamnätet och övriga elnät av (2013) ca 38% kärnkraft och ca 48% vattenkraft och det är tillförlitlig baskraft och även grön el. Resten är ca 10 % kraftvärme (avfall/hushållssopor, flis, kol, olja m.m.) samt vindkraft och andra kraftkällor.
   – Jag gillar inte dyrare och ineffektiv vindkraft som du tror att ni ska sälja och enbart leverera. Det är bedrägligt att låta folk tro att man får enbart vindkraftsel till eluttagen, när det handlar om att ni enbart köper in vindkraftsel men leveransen till mina eluttag alltid är en mix av all produktion. Då blev den unge mannen i luren ganska tyst och la snabbt på luren.
   Telefonförsäljare som ändå säljer, gör det många gånger för att den som ska köpa inte har lyssnat, ställt rätt frågor och tänkt till och kunnat kolla fakta, begärt skriftligt på allt innan beslut, eller kanske inte vågat säga nej. Envisast är de telefonförsäljare som vill att du ska byta leverantör av telefon eller bredband, och det blir väldigt sällan varken biligare eller bättre.
   Hur gör du? Själv har jag börjat med att direkt avbryta alla telefonförsäljare med orden "nej, nej, nej, och hej med dig". Och tro´t eller ej –  tycker nog att det blivit lite färre telefonförsäljare den senaste tiden. Måste bero på min usla pension som de säkert luskat reda på...
"Att sälja och kommunicera gör man inte främst med munnen,
utan med öronen."
Läs hela inlägget »
Förord
Blogginlägget som följer på det här förordet kommer att bli långt. Mycket för långt, och mycket längre än ett blogginlägg bör och ska vara för att de flesta ska orka läsa det. Men det är en av de viktigaste texter jag skrivit, så jag hoppas att just du tar dig tid att läsa den.

Jag är varken fysiker, meteorolog eller på inget vis utbildad naturvetare, utan bara en nyfiken skribent som med åren blivit ganska duktig på research, referat och olika faktareportage. För över 15 år sedan började jag intressera mig alltmer för och söka fakta och kunskap om vad som låg bakom all ständigt ökande politisk argumentation och stora världstäckande klimatkonferenser och forskning, om att jorden och mänskligheten hotades av en katastrofal uppvärmning på grund av ökad mängd koldioxid.
   Som fotograf och även skribent fick jag möjlighet att komma nära båda sidor av klimatfrågan. Alltså konferenser, forskare och naturvetare som ansåg att situationen var mycket allvarlig för mänskligheten och att ett hot förelåg, såväl som forskare, naturvetare och vanligt folk som hävdade att det inte fanns några konkreta bevis för mycket av larmen. Att mycket handlade om datormodeller, hypoteser och naturliga variationer, att vi vet för lite, och att människan inte har kunskap för att kunna påverka klimatet.
   Flera av kritikerna, både forskare och andra s.k. tunga motståndare, fick utstå glåpord, mottaga hot och utsättas för massiva förtalskampanjer. Har i flera fall blivit av med jobbet och lönen bara för att man hade modet och kunskapen att framföra konstruktiv kritik och en motsatt uppfattning i en vetenskaplig fråga, som den andra klimathotande sidan vägrade att ens diskutera. Är du inte politiskt korrekt i klimatfrågan så ska du och din gärning och ditt skitsnack stoppas med alla medel.
   Jag fann snabbt att det var mycket som verkade galet och konstigt med klimatfrågan, och tyckte att skeptikerna ofta hade balanserade och många gånger kloka förklaringar och påståenden. Att dessutom nationella politiker, EU och FN gjort klimatforskning och koldioxiden till en viktig politisk huvudfråga, när bevisen för att just koldioxiden var enda huvudorsak många gånger saknades och var tämligen bräckliga. Koldioxid är ju faktiskt en nyttig och livsavgörande gas (bl.a. fotosyntesen) på jorden. Det finns en enighet om att koldioxid är en s.k. växthusgas, men med motsatta uppfattningar om dess betydelse för klimatfrågan.
   Förutom själva klimathotet och temperaturhöjningen, handlar frågan också om vår energiförsörjning och om den också ska vara miljöförstörande med 18.000 planerade och kraftigt skattesubventionerade vindkraftverk i Sverige, men den delen avvaktar jag med. Risken är dock stor att du får ett fördubblat elpris och ett par kronor högre bensin- och dieselpris efter valet.
   Det som blev den s.k. spiken i kistan var när jag fick möjlighet att i hans hem träffa ett av de tyngsta namnen, IPCC:s och FN:s klimatpanels förste ordförande från 1988 tlll 1997, numera framlidne professorn i meteorologi Bert Bolin. På en rak fråga från mig "Men det finns ju inga bevis för att koldioxiden är orsaken till en hotande uppvärmning" blev svaret "Nej, det må så vara, men nu har vi forskare kommit överens om att det är den enda möjliga orsaken." 
   För mig ett ovetenskapligt svar med politiska övertoner, och ett bevis för att s.k. konsensus inte hör hemma inom någon vetenskap.
   Antingen vet man genom dokumenterad empiri eller noggranna och korrekt utförda studier och mätningar, eller så vet man inte. Vetenskap är heller inte en fråga om åsikter utan enbart verifierade fakta.
   Och framförallt, som flera klimatforskare gjort, vägrar man inte att lämna ut underlagen till sina resultat och slutsatser eller kastar bort dem så att andra forskare och experter inte kan bedöma genomförande, resultat och slutsatser. Man undviker alltså möjligheten till källkritik.
   I mitt blogginlägg har jag försökt att peka på några argument som talar emot att det finns ett allvarligt klimathot, att koldioxiden är huvudorsak till klimatförändringar, och att motståndet för klimatfrågan växer i världen. 
   Men det finns så många osäkerheter och kunskapsluckor i klimatfrågan att det behövs mycket mer forskning utan politisk inblandning av EU, IPCC , FN och politiska lobbyorganisationer, för att med god säkerhet kunna säga att det finns ett klimathot eller det finns inte ett klimathot som också beror på människans utsläpp av koldioxid.
   Alltså, vi måste snabbt komma tillbaka till korrekt forskning om klimatvetenskap utan inblandning av politik, och avvakta med dyrbara åtgärder som vi inte vet varför vi gör, och om och hur det påverkar vårt framtida klimat.

 
                                                  
  &
 
Finns det ett klimathot
och kan man vara klimatsmart?

Ett av det värsta och mest felaktigt använda och lögnaktiga ord jag vet är klimatsmart. Ska härmed förklara varför.
    Vetenskapen saknar tillräcklig kunskap för att kunna styra och förutsäga ett framtida väder och därmed klimat i alla dess nödvändiga delar. Dessutom finns det en viktig kaotisk process i väder- och  klimatsystemet, en osäkerhet som gör det omöjligt att göra säkra och korrekta förutsägelser. Även om vi kände till alla lagar och har tillräcklig kunskap om vad som styr väder och klimat så skulle man ändå inte kunna göra perfekta prognoser, och det får vi leva med. Därför kan man heller inte ens med hjälp av försiktighetsprincipen vara smart mot klimatet. Punkt.
   Rätt gissat – jag är sedan länge en sån där s.k. klimatskeptiker. Ett beskrivande skällsord som också är lögnaktigt. Självklart är jag inte skeptisk till klimatet, utan till det intensiva tjatet från politiker och främst de fem svenska rödgröna om ett nära klimathot, och jag är alltså en klimathotsskeptiker.
   Det finns sedan över 25 år tillbaka ett nu allt större motstånd runtom i världen mot att de teorier, datormodeller och hypoteser som vill göra gällande att jorden kan gå under på grund av ett värmande klimathot och att människans påverkan och utsläpp av koldioxid är roten till allt ont i världen, till alla delar är korrekta. Och framförallt mot det mycket stora och nästan dominerande inslaget av politisering av vetenskapen runt klimatfrågan. Att kunna förutsäga vilket väder och därmed i förlängningen det klimat vi kommer att ha på jorden om 1, 5, 10, 30 eller 100 år är alltså inte möjligt.
   Det har blivit mer regel än undantag i klimatdebatten att de som alarmerar om klimathoten ofta tar till ad hominem-argument (personangrepp som handlar om personens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för att bemöta sakfrågan) i sin kritik av klimathotskeptikerna. För mig betyder detta sätt att bemöta kritik, att trovärdigheten i kritiken mot skeptikerna minskar radikalt och att man skjuter sig själv i foten.
   Vetenskapens uppgift är att också ifrågasätta, men inte på det sätt som länge skett inom klimatvetenskapen utan med en korrekt och sansad diskussion med alla fakta för eller emot på bordet. Men det har framförallt de vänstra, gröna och röda partierna och organisationerna, ofta med tvivelaktiga metoder och media i ryggen, protesterat mot. Inte minst, i vissa fall skattefinansierade, politiskt styrda företag och lobbyorganisationer som Greenpeace, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen. "Science is settled" när det gäller klimatfrågan.
   Vad ska vi då göra om det om 5, 20, 30 eller 100 år visar sig att den globala uppvärmningen verkligen blivit katastrofal?
   Människan har under sin tid på jorden visat att man genom sin kreativitet, utveckling och hela tiden egenskapen att skaffa ny kunskap har en mycket god förmåga att anpassa sig. Det kommer vi med säkerhet att kunna om det skulle bli två till fem grader varmare, eller kallare som faktiskt en hel del klmatforskare hävdar, om detta inträffar.
   Varför har det blivit så här? Det handlar enligt många av oss skeptiker om, en hög grad av ofta religiös politisering som måste försvaras till varje pris, makt och en dold agenda, samt en farlig önskan om en av FN, elit och experter ledd världsregering. Således i så fall en form av världsdiktatur. (Ta dig tid och googla på olika fakta och kritik om Maurice Strong och hans koppllng till FN och tveksamma s.k. affärer)
   Vetenskap som blivit politiserad och därmed i många stycken politiskt beställd vetenskap övergår då till pseudovetenskap och åsikter.
   Syftet är att skrämma mänskligheten med ett klimathot för att vi ska betala höga miljöskatter för att stoppa ett klimathot som man inte kan stoppa varken med miljöskatter eller så kallad hållbar grön omställning. 
   Och varför ska vi betala för något nu som vi inte vet hur vi ska kunna stoppa och som kanske inträffar om 30, 50 eller 100 år? Samma taktik som forna tiders avlatsbrev från prästerna fast i modern version. Betala dig fri från den eventuella mänskliga synden.
   Det finns faktisk en doktorsavhandling på svenska, Ordo ab Chao, (ungefär "styra genom kaos" ) av Jakob Nordangård, Linköpings universitet, som tar upp de bakomliggande kriterierna och syftet med att skapa ett klimathot.
   Jag avstår från att gå in på alla de bakomliggande orsakerna, så jag uppmanar den intresserade som vill veta lite mera om detta att se:

www.klimatupplysningen.se/2013/11/29/klimatpolitikens-intressenter-romklubben/

   Du kan också läsa om dem i boken Domedagsklockan (Karlsson, Nordangård, Radetzski)

Så här kommer nu några av alla de motargument (utan prioriterad ordning) för att i någon mån styrka varför allt fler både människor, forskare och nationer inte längre tror på ett katastrofalt klimathot eller förödande klimatförändringar där koldioxiden är hela orsaken till ett farligt framtidsscenario. Argument och fakta som för länge sedan också borde varit redovisade i all media och politiska anföranden, men som man har hållit tyst om för att de inte passat den politiska agendan och framförallt inte varit politiskt korrekta.
   Så om du har klimatångest är det alltså politikernas och medias fel, och inte klimatets och dess genom årmiljonerna naturliga och än så länge långtifrån fullt kända agenda.Det finns inga vetenskapliga bevis för att det skett en ökning av orkaner, stormar, översvämningar och andra så kallade extrema händelser på jorden. Det som inträffat har heller ingen koppling till varken koldioxid, klimathot eller klimatförändringar utan är väderhändelser som kommit och gått genom årmiljonerna.

Att havsisarna vid Arktis och Antarktis skulle smälta och orsaka en förödande höjning av havet och översvämningar kommer heller inte att ske. Fyll ett torrt glas med is och ställ det på ett torrt fat. Fyll försiktigt på upp till bredden med varmt vatten så kommer det inte att rinna ut en droppe på fatet när isen smälter. Däremot skulle det kunna bli problem om den landbaserade isen smälter. Men det finns beräkningar att om all snö och is på det kilometertjocka istäcket skulle smälta så skulle det ta mellan 500 och 1.000 år. När detta blogginlägg skrivs i september 2014 finns också rapporter från officiella organ att isen på flera håll är rekordstor.

Vetenskaplig forskning visar att när temperaturen höjs så höjs den innan halten av koldioxid höjs. År då koldioxiden ensam trolig orsak till temperaturhöjningen?

Science is settled, the debate is over, eller konsensus råder i klimatfrågan och 97 % av klimatforskarna är eniga om klimathotet och att människan är orsak till uppvämningen genom utsläpp av koldioxid. Men detta är långtifrån sanningen och handlar om manipulerad och partisk form av statistik. Jag skäms inte för att kalla det för en ren lögn. Läs mer om hur det gick till på dessa länkar och kolla gärna in kommentarerna. (Per Welander är civ.ing, fil kand i fysik och ordf. i Stockholmsinitiativet som driver bloggen Klimatupplysningen.)

http://www.klimatupplysningen.se/2010/12/15/konsensus-om-klimatet/

http://www.klimatupplysningen.se/2014/09/10/nya-granskningar-av-97-konsensusmyten/

Som sagt – Det finns tre slags lögner: Lögn, förbannad lögn och statistik.


Den s.k. växthuseffekten är inte som många tror ett hot mot människan och jorden. Det är ett skikt av olika gaser i atmosfären som omger jorden och ser till att släppa igenom strålning och solens värme och bromsa upp returen. Utan växthuseffekten skulle vi ha en global medeltemperatur på jorden runt 18 minusgrader i stället för som nu runt 14 plusgrader Celsius.
   Skiktet består bland annat av gaserna metan, ozon, lustgas och koldioxid men domineras till mellan 90 och 95 procent av vattenånga. Koldioxiden utgör 2014 cirka 398 ppm (parts per million = miljondelar av totalen).

Koldioxid har blivit ett hot, men den gör faktiskt mer nytta än hotar människan. Det måste finnas en viss andel i vårt blodsystem för att vi ska överleva och varje människa andas hela tiden ut cirka 4 % koldioxid i utandningsluften vilket innebär cirka 220 kg koldioxid på ett år. Fråga en trädgårdsmästare varför man släpper in koldioxid i växthusen för att det ska växa bättre och bli grönare. En ökad mängd koldioxid ger en grönare jord, grönare öknar och bättre skördar. Nyttan av koldioxiden på jorden är kraftigt underskattad i klimatdebatten och i media.

FN:s klimatpanel dvs IPCC, Intergovernmental Panel Climate Change,  www.ipcc.ch är INTE som många tror en sammanslutning av klimatforskare. Med säte i Schweiz har IPCC utvecklats från att enbart samla och sammanställa all klimatforskning i världen, till en politisk byråkrati som mest ägnar sig åt att samla in och sammanställa bevis från olika klimatforskare om att det finns bevis för antropogen påverkan genom utsläpp av koldioxid och andra s.k. växthusgaser. Från dessa gör man ett urval och sammanställer i hittills fem rapporter.
   I en speciell rapport som vänder sig till politiker och beslutsfattare Summary for policymakers, SPM, lägger man fakta tillrätta så att dessa blir mer lättförståeliga men också än mer politiskt korrekta och passar den bakomliggande agenda om politisk makt och ökade skatteuttag som EU och många andra, främst gröna och röda politiker, vill ha.
   Det innebär i många fall att de slutsatser och den fakta i SPM, som media sedan redovisar och politikerna grundar sina uttalanden och beslut på, inte innehåller alla de forskningsresultat som finns runtom i världen med koppling till klimatet.
   Ursprungsfakta i de fullständiga rapporterna ( den senaste, The Fifth Assessment Report, AR5), kräver mycket goda kunskaper i fysik, matematik och fackspråk på engelska för att rätt bedöma och förstå. Politiseringen av klimatfrågan handlar alltså sedan länge inte enbart om klimatvetenskap utan om partisk politik och beställd vetenskap.
   Flera klimatforskare har genom åren hoppat av allt samröre med IPCC mestadels beroende på att man anser att forskningen och de datorbearbetade klimatmodeller man tagit fram inte längre handlar om vetenskap, utan är en form av nästan religiös politik och politisering av fakta. Och söker och sammanställer man forskningsresultat som baseras på ett visst antagande, så får man i regel ett svar som mest liknar en politisk partsinlaga som både ska och kan ifrågasättas. Det görs också, men inte av de som mest borde göra det dvs media och politiker, utan av sakkunniga och experter på nationella och internationella bloggar, hemsidor och både öppna och slutna nätverk på internet.

Man måste skilja noga på väder och klimat. Väder kan man numera beräkna med hyfsad säkerhet cirka 10 dagar framåt. Inte längre. Klimat kräver tidskalor på upp till 50 år eller mer. Om vi inte har kunskap att förutse vädret mer än 10 dagar hur ska man då säkert kunna påstå att det kommer en klimatkatastrof om 5, 10, 30 eller 45 år? Svaret är enligt vissa klimatforskare och framförallt media och politiker datormodeller som till stor del bygger på antaganden och hypoteser.

Väldigt många av de slutsatser från forskarna som hittills redovisats genom åren av media och politiker har sitt ursprung från datormodeller. Modellerna bygger bland annat på att man indelat jorden i en stor mängd mindre moduler som bildar ett slags rutnät i longitud och latitud. Från varje modul ska man sedan hämta kända fakta om väder och klimat som tillsammans med en stor mängd andra fakta, antaganden, hypoteser och uppgifter ingår i bearbetningen av datormodellen. Problemet är att det inte finns någon fakta att hämta i många moduler.
   De förutsägelser om temperaturhöjningar som datormodeller efter långa mycket kostsamma datorkörningar i kraftfulla datorer lämnat de senaste 25 åren, har också visat sig stämma väldigt dåligt med de faktiska observationer man kunnat göra i verkligheten.
   En gammal sanning om datorer och mycket annat i livet – skit in, skit ut – verkar mer än aktuell.

Den globala temperaturen har heller inte ökat de senaste 18 åren som man förutspått, och den pausen finns heller inte i de redovisade modellerna. Den globala uppvärmning som de flesta forskare på båda sidor är tämligen eniga om är att temperaturen mellan åren 1850 och 2013 ökat med 0,8 grader C. Under samma period har halten av koldioxid i atmosfären ökat.

Det finns uppgifter och beräkningar om att kostnaderna och skatteuttagen för en s.k. grön omställning runtom i världen som görs för att stoppa klimatförändringarna och bland annat betala forskningen, handlar om minst en miljard US dollar per dygn!
   Utan att man hittills kunnat påverka klimatet ett enda dugg!

Den f.d. presidentkandidaten Al Gore fick tillsammans med FN:s klimatpanel ta emot Nobels fredspris för sitt arbete med att informera om klimathotet. Enligt min mening ännu en skandal från den norska Nobelkommitteen.
   Men den film han gjorde om detta är av en brittisk domstol, "High Court" förbjuden att visas i "public schols" utan att man samtidigt går igenom de nio grava faktafel som finns i filmen och som strider mot fysikens lagar och vetenskaplig fakta. Lord Christopher Monckton of Brenchley, tidigare rådgivare åt Margaret Thatcher och en av världens mest kända klimatskeptiker, har hittat 35 faktafel och flera kraftiga överdrifter i filmen. Al Gore har flugit jorden runt för att hålla föredrag om klimathotet och jordens undergång. Enligt obekräftade uppgifter kostar varje föreläsning cirka en kvarts till en halv miljon kronor, och kraven lär vara ingen press eller media och absolut inga frågor.
   Detta anser jag inte handlar om korrekt information och seriös vetenskap.

Att solens kända funktioner, cykler och processer har en viktig del när det gäller väder och klimat har diskuterats betydligt mindre än koldioxidens inverkan. Den danska fysikern och klimatforskaren Henrik Svensmark får dock viss support från olika håll om, och hur, hans teori att solen, molnen och kosmisk stålning samverkar och påverkar den globala uppvärmningen, väder och klimatet, i form av kyla och värme. Han har också fått motstånd för sin teori som anses galen av vissa andra forskare. Men kom ihåg att det finns exempel på forskningsresultat, hypoteser och teorier som från början ansetts "galna" som senare kunnat valideras och verifieras och då fått en stor betydelse för människan.

Sveriges största blogg och hemsida för klimatskeptiker när det gäller motståndet mot AGW-hypotesen (AGW = Anthropogenic Global Warming) är:

www.klimatupplysningen.se

Bloggen drivs av föreningen Stockholmsinitiativet och där skrivs inlägg av forskare, fysiker, meteorologer, professorer, naturvetare, politiker, vanligt folk och olika universitetsutbildade i Sverige. Och det är högt i tak. En av dem är troligen Sveriges mest meriterade och respekterade klimatforskare, professor Lennart Bengtsson. inläggen är oftast kritiska till den forskning som IPCC presenterar och hotet om allvarliga klimatförändringar, men även några med motsatt uppfattning som tror på AGW släpps fram på bloggen.
   Bloggen hade mellan 2007 och 2013 över 11 miljoner besök varav ca 2,6 miljoner besök 2013  med en topp på 32.000 den dag IPCC släppte sin rapport. Det är alltså en myt och en lögn som många från AGW-sidan påstår att det inte finns mer än ett litet obetydligt antal klimathotsskeptiker i Sverige, och mörkertalet är nog betydligt större än många politiker vill veta.

Flera stora nationer agerar mot påståendet om klimathotet i världen. I Australien har folket röstat fram en ny regering som hade som sin viktigaste valfråga att ta bort skatten på koldioxid, vilket premiärminister Tony Abbot också drev igenom i juli månad 2014.
   EU gick i taket över beslutet. Canadas regering har "applåderat beslutet" och har tillsammans med Japan, Nya Zeeland och Ryssland inte förlängt Kyotoavtalet 2012. Bara 11 av 144 nationer har enligt uppgift skrivit på en förlängning från 2012. USA har inte ens ratificerat avtalet. Storbritannien anses inte skriva på nya klimatavtal om inte Kina och Indien gör det (vars enorma utsläpp av koldioxid inte omfattas av Kyotoavtalet) vilket inte anses troligt. Sydkorea överväger att skjuta upp en lag om koldioxidhandel/utsläppsrätter (cap and trade). FN:s genrelasekreterare har kallat världens ledare till en konferens i september för att förbereda ett nytt klimatsbeslut 2015. Men flera nationers politiska ledare har tackat nej bland annat Angela Merkel.
   Men framförallt MP, V och FI vill att lilla Sverige, som har världens lägsta koldioxidutsläpp, ska gå före och öka sina klimatskatter med 50 miljarder kronor! Det kommer inte att påverka det påstådda klimatförändringarna ett enda dugg!

Barack Obama har i år gått ut hårt och bland annat förklarat att "”Ninety-seven percent of scientists agree: climate change is real, man-made and dangerous"
   Hans utrikesminister Kerry har kommit med ännu tokigare påståenden. "We should not allow a tiny minority of shoddy scientists” and “extreme ideologues to compete with scientific facts.” och “The science is unequivocal, and those who refuse to believe it are simply burying their heads in the sand. We don’t have time for a meeting anywhere of the Flat Earth Society".
   För dessa uttalanden har båda fått mycket skarp kritik i USA av både senatorer, media och flera klimatexperter bland annat Dr John Christy. Men att 97 % av forskarna är eniga och att vetenskapen är otvetydig är som sagt en lögn, men utan stödet från USA så faller mycket av klimatfrågan i bitar och det vet de som tror bllnt på klimatlarmen och agerar därefter genom sina organisationer som nästlar sig in som rådgivare till de högst styrande politikerna.
   Även i Sverige utan att varken politiker eller media gör sitt jobb och ifrågasätter om det är fullt bevisad fakta och begär upp dessa på bordet.

I USA har 31.487 vetenskapsmän, varav 9.029 har en doktorsgrad, skickat en petion till USA:s regering om trovärdigheten i det s.k. klimathotet som politiker och IPCC hävdar hotar jorden och mänskligheten. Här nedan finns petionen med motivering.
 
Purpose of Petition
The purpose of the Petition Project is to demonstrate that the claim of “settled science” and an overwhelming “consensus” in favor of the hypothesis of human-caused global warming and consequent climatological damage is wrong. No such consensus or settled science exists. As indicated by the petition text and signatory list, a very large number of American scientists reject this hypothesis.                         
   Publicists at the United Nations, Mr. Al Gore, and their supporters frequently claim that only a few “skeptics” remain – skeptics who are still unconvinced about the existence of a catastrophic human-caused global warming emergency.
   It is evident that 31,487 Americans with university degrees in science – including 9,029 PhDs, are not "a few." Moreover, from the clear and strong petition statement that they have signed, it is evident that these 31,487 American scientists are not “skeptics.”
   These scientists are instead convinced that the human-caused global warming hypothesis is without scientific validity and that government action on the basis of this hypothesis would unnecessarily and counterproductively damage both human prosperity and the natural environment of the Earth.
 
Petion
We urge the United States government to reject the global warming agreement that was written in Kyoto in december 1997, and any other similar proposals. The proposed limits on greenhouse gases would harm the environment, hinder the advance of science and technology, and damage the health and welfare of the mankind.
There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophc heating of the Earth´s atmosphere and disruption of the Earth´s climate. Moreover there is substantial scientific evidence that increases i atmospheric carbon dioxide produce many benificial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth.
 
Jag tar mig friheten att vara stark i min övertygelse om, att det av media och främst gröna och röda politikers ständiga påpekande om ett allvarligt och förestående klimathot, saknar fullständiga och entydiga vetenskapliga bevis och därmed trovärdighet.
   Ingen kan säga att människans utsläpp av koldioxid har skapat ett klimathot, och ingen kan säga att det inte har det. Vi vet helt enkelt inte och saknar bevis och tillräcklig kunskap för att förutsäga ett framtida väder och därmed klimat.
   Den 14 september har vi i Sverige möjlighet att göra vårt val och jag hoppas att alla som får tar möjligheten att rösta. Men läs på först innan du bestämmer dig, och tänk till före om just klimathotet ska vara avgörande för ditt val.


 
"Ögat tror sig självt. Örat på andra."
Läs hela inlägget »
 
Vem bestämmer vad du ska tycka?

Alla har vi åsikter om det mest skilda ting. Ibland har flera av oss i stort sett samma åsikt om något. Men om man inte har samma åsikt som många andra blir man ofta betraktad som en halvidiot. Att alla måste följa med flocken. Man betraktas inte som PK dvs politiskt korrekt.
   Vem har sagt att en viss majoritets eller experts åsikt är den mest korrekta? Är förresten experten verkligen en expert på just det ämne det handlar om och har rejält med kontrollerbar fakta på fötterna? Kan man validera, verifiera eller peka på ett axiom när det gäller fakta? Finns det kritik eller andra experter som har helt motsatt uppfattning?
   Tyvärr har det också blivit så att det inte är någon garanti att alltid få fullständig och korrekt fakta även om man är professor i ett visst ämne. Även professorer har lön och anslag, en egen agenda och religion, och vetenskap som blivit religion har inget med vetenskap att göra och kallas postnormal eller pseudovetenskap.
   Hänvisar man till att den egna (eller motsatta) uppfattningen stod i Aftonsanningen, Svenska Jagbladet, Lokalpappret eller Expressvittnet? I så fall är man alltid ute på hal is och skyldig att kritiskt kontrollera skribentens och redaktionens fakta med avseende på korrekt fakta och partiskhet. Speciellt när det gäller energi, ekonomi, politik, klimat- och samhällsfrågor då opartisk och objektiv mediajournalistik som handlar om detta, tyvärr alltmer är en mycket stor bristvara i dagens mediasamhälle. Även i radio och TV.
   En undersökning (Göteborgs Universitet/Kent Asp 2006 och 2011) hos Sveriges Radio och SVT visade att 71 procent av de 167 journalisterna som svarade 2006, uppger att deras partisympatier finns hos Mp, S eller V.
   Inom hela den svenska journalistkåren är också miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet kraftigt överrepresenterade med 70 procent. I den senaste undersökningen 2011 är siffran för moderaterna 14 procent för V 15  procent, för S 14 procent och för Mp 41 procent. Procentsiffran för övriga partier pendlar mellan 1 och 7.
   Detta innebär att svenska journalisters politiska hemvist står i ett klart motsatsförhållande till valmanskårens partisympatier, dvs mandaten i Sveriges riksdag 2014 och de flesta röstberättigade i Sverige.
   Det är självklart att detta påverkar journalistiken som är inkörsport för tyckande med en viss inriktning. Det är bara ett fåtal journalister om ens någon som klarar att skriva objektiva artiklar och redovisa både för och emot, när emot klart strider mot den egna uppfattningen. Speciellt gäller detta artiklar som handlar om energi, klimat, miljö och politik, där vetenskaplig fakta omvandlats till en politiskt korrekt paradigm av religiös karaktär, styrd av politiska och ekonomiska intressen i stället för att redovisas och kommenteras med både med- och motargument och kritiskt granskande.
   Man ska dock komma ihåg att det allra viktigaste i en fungerande demokrati är det, i Sverige grundlagsskyddade, fria ordet och rätten till att uttrycka en egen åsikt. (Regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter.) Tills det också begränsas eller blir förbjudet. Regeringen har 2014 tillsatt två utredningar som ska titta på om man behöver inskränka det fria ordet på internet. (Mer om detta i ett annat blogginlägg.)
   Vem och vad styr då vad du helst ska tycka? Är det olika massmedier? Är det sociala medier som facebook, bloggar, hemsidor, twitter eller rent av din flocks, kafferastens och lunchens snack och åsikter? Eller har du länge retat dig på någon företeelse och försökt att samla goda argument för och emot och sedan tagit ställning? Grattis i så fall!
   Säkert är det en kombination av allt detta. Rädsla är en annan mycket stor och dominerande viktig faktor. Ingen vill bli utfryst, hånad, mobbad, kränkt, hotad och kanske misshandlad, eller till och med av med jobbet (det har hänt i Sverige) för en åsikt som går emot en annan flock och därmed inte anses s.k. politiskt korrekt. Eller få en stängd dörr rakt i ansiktet bara för att man har modet och viljan att framföra en åsikt eller bestrida en gängse uppfattning och paradigm i något ämne eller en viss fråga. Speciellt inte när majoriteten vägrar att lyssna eller ens diskutera och bara hävdar att allt annat än deras uppfattning är inkorrekt. Och när någon i den egna flocken börjar tvivla så blir det även då en plats i kylskåpet direkt. 
   Men om vi ska kunna utvecklas och umgås som människor och skapa den dynamiska demokrati mellan alla människor – som är så viktig i varje stat och samhälle – så måste vi lära oss att ifrågasätta och kontrollera journalistik och all övrig fakta bättre. Samtidigt måste vi lyssna på och respektera, värdera och analysera varandras åsikter, innan vi tar ställning i varje fråga. Att bara umgås med och lita på ja- eller nejsägare i en viss fråga håller inte.
   Ibland får man nöja sig med att inte kunna övertyga någon med annan åsikt, men respekten för det fria ordet och för alla de som deltager i samtalet
 måste alltid finnas kvar när diskussionen avslutas. Och den som försvarar en åsikt med att använda ad hominen eller hot och våld kan på goda grunder anses sakna trovärdighet och får direkt en svagare och sämre position i sin åsikt, än den som visar respekt för allas olika åsikter.

 Någon har sagt:
 "Rätten att tala måste åtföljas av skyldigheten att lyssna"

Författaren och kolumnisten Richard Schwarz har sagt:
"Demokrati är inte rätten att tycka rätt, utan rätten att tycka".

 
Läs hela inlägget »

 

 
Smarta småbarn

Sen eftermiddag i det stora köpcentret på Söder i Stockholm. I den ganska stora ICA-butiken finns det 13 kassor och det är långa köer till alla. En kvar tills jag får betala. Då går larmet. Ett barn meddelar resten av köpcentret att det är väldigt ledsen och/eller arg. Att ett uppenbarligen litet barn kan ha så mycket luft och skrikfrekvens är otroligt.
  Jag betalar och samtidigt lösgör sig en stor tvillingvagn från en närliggande kassa. Stressad mamma packar stor hög för allt vad tygeln håller och sparkar vagnen framför sig. Till vänster sitter sirenen som är någonstans mellan 18 och 40 månader och till höger sitter ett klart yngre framtidskapital dödstyst. Även gamla envisa gubbar kan hysa känslor för främmande barn i ett av livets korta ögonblick, så jag tittar till på sirenen, lägger huvudet lite på sned och drar på mungiporna. Tro det eller ej, sirenen tystnar.  
   Inser samtidigt att jag måste få ned mina varor i ryggsäcken om det inte ska bli mer kaos i kassan. Då går larmet igen med förnyad styrka. Stressad mamma lassar kassar på vagnen. Ställer ned min ryggsäck i kundvagnen och vänder mig om. Sirenen har lagt in en lite lägre växel (batteriet till sirenen håller väl på att ta slut) I samma ögonblick får jag se det högra lilla framtidskapitalet dra av sig och slänga iväg sina vantar för att i nästa sekund stoppa ett finger i varje öra. Snacka om smarta småbarn och troligen ärlig syskonkärlek!
 

 

Läs hela inlägget »
 
 
Flocken runt knappen?

Människan är uppenbarligen ett flockdjur. Se bara på alla grupper som skapats på facebook. Och alla de här "gillaknapparna" – handlar inte det mycket också om bekräftelse? Att jag också vill vara med i flocken och inte bara att man tycker att det som skrivits är rätt, bra, eller så tycker jag också.
   För den som står bakom det andra gillar, är det säkert lika viktigt att få bekräftelse på sitt inlägg på facebook och även få koll på vilka personer som gillar inlägget. Tillhör de månne min flock? Ibland går det väldigt fort att spontant trycka på gillaknappen, men inte att trycka på "ogillaknappen" för den finns inte på facebook. Så om man ogillar något så blir det till att skriva en bitsk eller sur kommentar, och då menar jag inte en komisk eller ironisk kommentar.
   Det låter kanske lite långsökt, men jag tror att när man inte får någon chans på facebook att nöja sig med att snabbt och enkelt bara visa att man ogillar något med ett knapptryck, så skulle det för vissa kunna vara en grogrund för näthat som nog alla innerst inne ogillar, när man väljer att kommentera sitt ogillande. Det blir lätt så att invektiven, hoten och elakheterna dansar can-can i kommentarerna och de som då skriver alltför ofta skjuter sig själva i foten.
   Det är nog så att många av oss har ett behov av att bli och vara behövda, känna någon slags teamtrygghet till den flock man räknar som sin egen på facebook utan att för den skull släppa för mycket på sin egen integritet. Eller hur?
 
Läs hela inlägget »

Var har det sunda förnuftet tagit vägen?

Det finns ingen enkel definition på uttrycket sunt förnuft. På engelska säger man common sense. Slår man upp sense i lexikon får man fram flera betydelser som kan vara synonymer till framförallt ordet förnuft. Till exempel förstånd, vett, sans, sinne samt känsla, förnuft, omdöme och betydelse. Ordet common översätts mest med gemensam, allmän och vanlig.
   Det är inte ovanligt att vanligt sunt förnuft ofta är förknippat med åsikter i alla olika riktningar. Åsikter skapas genom de erfarenheter varje unik person skaffat sig, men i så fall borde också ett visst sunt förnuft vara unikt för varje individ på jorden. Så tror jag inte de flesta uppfattar betydelsen av uttrycket sunt förnuft.
   Var har då det sunda förnuftet tagit vägen? Vilka ingredienser innehåller det och hur definieras det? Är lösningen enbart praktiskt och/eller logiskt tänkande eller krävs det något mer? Måste det vara ett eller flera steg till? Vad är din definition?

"Det skulle innebära en genomgripande reform
 om det sunda förnuftet kunde breda ut sig lika snabbt som enfalden"
 Winston Churchill
Läs hela inlägget »
Om debatter

Debatten i Sverige har alltmer flyttats från tryckt media till internet och därmed till bloggar, hemsidor, facebook och i viss mån till twitter. Tyvärr är sanningen där många gånger lika osäker som i tryckt media och etermedia.
   Det handlar ofta om åsikter i stället för verklig kunskap och verifierade fakta, och det gäller att vara källkritisk och ha koll på skribenter och angivna källor, och även källor med annan uppfattning, för att kunna göra en egen bedömning av trovärdigheten. Hur många orkar göra detta?
   Inte heller ovanligt att debattörerna letar argument för att misskreditera motståndarna i stället för att övertyga med trovärdiga fakta och egna argument.
   En bra debatt i t.ex. TV eller radio och podcast anses ofta bra om den ena eller andra sidan förlorar debatten. Men den bästa debatten är nog ändå den där debattdeltagarna lyckas lägga fram och förklara sina egna ståndpunkter på ett så trovärdigt sätt att åhörarna själva förstår och kan ta ställning i frågorna. Att bara attackera och hävda att motståndaren har fel i parti och minut är bara fånigt. Det vet man oftast redan innan debatten börjat.
   Handen på hjärtat – Hur viktig är en offentlig debatt för vad du ska tycka? Och - Har du funderat på hur och var du får dina viktigaste åsikter och fakta från?
 
"Man spelar inte bättre än vad motståndaren tillåter."

 
Läs hela inlägget »

Kommentarerna är viktiga
 
När svensk dagspress och annan media lägger ut ledare eller debattartiklar på sina nättidningar så brukar flera ge sina läsare en möjlighet att kommentera. Och så borde det alltid vara.
   Men om kommentarerna verkar gå i fel riktning - oftast handlar det om att de inte är politiskt korrekta, har rätt värdegrund, eller stämmer med redaktionens åsikter i frågan - då stänger man kommentarsfältet!
   Om man ibland tror sig få visst motstånd eller vill stå oemotsagda så lägger man inte ut någon kommentarsmöjlighet alls. Detta gäller både nättidningar, Sveriges Radio, SVT och alla andra TV-bolag på webben.
   Det finns även exempel på att man lägger kommentarerna bakom en betalvägg. Det är förståeligt i viss mån men begränsar kraftigt den för en demokrati så viktiga fria debatten. Då är det ärligare att lägga hela ledarsidan, artikeln eller debattsidan samt kommentarer bakom en betalväg
   Förresten – Hur många läser kommentarerna till en blogg eller debattartikel och varför skriver inte du kommentarer? Det är ju faktiskt där man får reda på vad alla de som läst och bryr sig tycker om ämnet, och man har en möjlighet att påverka! Det borde ju vara lika viktigt att veta om till exempel 39 kommentarer av 41 skarpt kritiserar debattinläggets skribent(er) eller tvärtom.
   Men det gäller att se upp för s.k. nättroll och det är inte alltid så lätt att urskilja dessa. (Ett nättroll är en person som är betald av en organisation, företag eller politiskt parti med uppdraget att försöka styra och motverka kommentarerna i viss riktning. Ofta med grava personangrepp och andra manipulativa påståenden och inlägg.)
   En debattartikel och tidningars ledare handlar alltid om subjektivt skrivande och åsikter i de mest skilda riktningar och så ska det vara. Men att styra dem ytterligare med hjälp av kommentarsfälten är typexempel på den odemokratiska och enfaldiga journalistiska åsiktsstyrning som är alltför vanlig i svensk media.
 
"Mångfald förhindrar enfald"
Läs hela inlägget »
Telefonförsäljare

En duktig telefonförsäljare vet att man inte säljer bäst med munnen utan med öronen. Att lyssna, tänka till, känna in och sedan kanske börja sälja. Det är långtifrån alla säljare som klarar detta. Så här kan det låta.
   – Hur kan man tacka nej till att få fem par kalsonger gratis!
   Svar:
   – Det är aldrig gratis eftersom någon sedan ska betala!
   – Varför vill du förstöra miljön och inte köpa enbart grön vindkraftsel av oss?
   Svar:
   – Därför att den el som kommer ut genom alla eluttag i hela Sverige alltid och dygnet runt är en mix till stamnätet och övriga elnät av (2013) ca 38% kärnkraft och ca 48% vattenkraft och det är tillförlitlig baskraft och även grön el. Resten är ca 10 % kraftvärme (avfall/hushållssopor, flis, kol, olja m.m.) samt vindkraft och andra kraftkällor.
   – Jag gillar inte dyrare och ineffektiv vindkraft som du tror att ni ska sälja och enbart leverera. Det är bedrägligt att låta folk tro att man får enbart vindkraftsel till eluttagen, när det handlar om att ni enbart köper in vindkraftsel men leveransen till mina eluttag alltid är en mix av all produktion. Då blev den unge mannen i luren ganska tyst och la snabbt på luren.
   Telefonförsäljare som ändå säljer, gör det många gånger för att den som ska köpa inte har lyssnat, ställt rätt frågor och tänkt till och kunnat kolla fakta, begärt skriftligt på allt innan beslut, eller kanske inte vågat säga nej. Envisast är de telefonförsäljare som vill att du ska byta leverantör av telefon eller bredband, och det blir väldigt sällan varken biligare eller bättre.
   Hur gör du? Själv har jag börjat med att direkt avbryta alla telefonförsäljare med orden "nej, nej, nej, och hej med dig". Och tro´t eller ej –  tycker nog att det blivit lite färre telefonförsäljare den senaste tiden. Måste bero på min usla pension som de säkert luskat reda på...
"Att sälja och kommunicera gör man inte främst med munnen,
utan med öronen."
Läs hela inlägget »
Förord
Blogginlägget som följer på det här förordet kommer att bli långt. Mycket för långt, och mycket längre än ett blogginlägg bör och ska vara för att de flesta ska orka läsa det. Men det är en av de viktigaste texter jag skrivit, så jag hoppas att just du tar dig tid att läsa den.

Jag är varken fysiker, meteorolog eller på inget vis utbildad naturvetare, utan bara en nyfiken skribent som med åren blivit ganska duktig på research, referat och olika faktareportage. För över 15 år sedan började jag intressera mig alltmer för och söka fakta och kunskap om vad som låg bakom all ständigt ökande politisk argumentation och stora världstäckande klimatkonferenser och forskning, om att jorden och mänskligheten hotades av en katastrofal uppvärmning på grund av ökad mängd koldioxid.
   Som fotograf och även skribent fick jag möjlighet att komma nära båda sidor av klimatfrågan. Alltså konferenser, forskare och naturvetare som ansåg att situationen var mycket allvarlig för mänskligheten och att ett hot förelåg, såväl som forskare, naturvetare och vanligt folk som hävdade att det inte fanns några konkreta bevis för mycket av larmen. Att mycket handlade om datormodeller, hypoteser och naturliga variationer, att vi vet för lite, och att människan inte har kunskap för att kunna påverka klimatet.
   Flera av kritikerna, både forskare och andra s.k. tunga motståndare, fick utstå glåpord, mottaga hot och utsättas för massiva förtalskampanjer. Har i flera fall blivit av med jobbet och lönen bara för att man hade modet och kunskapen att framföra konstruktiv kritik och en motsatt uppfattning i en vetenskaplig fråga, som den andra klimathotande sidan vägrade att ens diskutera. Är du inte politiskt korrekt i klimatfrågan så ska du och din gärning och ditt skitsnack stoppas med alla medel.
   Jag fann snabbt att det var mycket som verkade galet och konstigt med klimatfrågan, och tyckte att skeptikerna ofta hade balanserade och många gånger kloka förklaringar och påståenden. Att dessutom nationella politiker, EU och FN gjort klimatforskning och koldioxiden till en viktig politisk huvudfråga, när bevisen för att just koldioxiden var enda huvudorsak många gånger saknades och var tämligen bräckliga. Koldioxid är ju faktiskt en nyttig och livsavgörande gas (bl.a. fotosyntesen) på jorden. Det finns en enighet om att koldioxid är en s.k. växthusgas, men med motsatta uppfattningar om dess betydelse för klimatfrågan.
   Förutom själva klimathotet och temperaturhöjningen, handlar frågan också om vår energiförsörjning och om den också ska vara miljöförstörande med 18.000 planerade och kraftigt skattesubventionerade vindkraftverk i Sverige, men den delen avvaktar jag med. Risken är dock stor att du får ett fördubblat elpris och ett par kronor högre bensin- och dieselpris efter valet.
   Det som blev den s.k. spiken i kistan var när jag fick möjlighet att i hans hem träffa ett av de tyngsta namnen, IPCC:s och FN:s klimatpanels förste ordförande från 1988 tlll 1997, numera framlidne professorn i meteorologi Bert Bolin. På en rak fråga från mig "Men det finns ju inga bevis för att koldioxiden är orsaken till en hotande uppvärmning" blev svaret "Nej, det må så vara, men nu har vi forskare kommit överens om att det är den enda möjliga orsaken." 
   För mig ett ovetenskapligt svar med politiska övertoner, och ett bevis för att s.k. konsensus inte hör hemma inom någon vetenskap.
   Antingen vet man genom dokumenterad empiri eller noggranna och korrekt utförda studier och mätningar, eller så vet man inte. Vetenskap är heller inte en fråga om åsikter utan enbart verifierade fakta.
   Och framförallt, som flera klimatforskare gjort, vägrar man inte att lämna ut underlagen till sina resultat och slutsatser eller kastar bort dem så att andra forskare och experter inte kan bedöma genomförande, resultat och slutsatser. Man undviker alltså möjligheten till källkritik.
   I mitt blogginlägg har jag försökt att peka på några argument som talar emot att det finns ett allvarligt klimathot, att koldioxiden är huvudorsak till klimatförändringar, och att motståndet för klimatfrågan växer i världen. 
   Men det finns så många osäkerheter och kunskapsluckor i klimatfrågan att det behövs mycket mer forskning utan politisk inblandning av EU, IPCC , FN och politiska lobbyorganisationer, för att med god säkerhet kunna säga att det finns ett klimathot eller det finns inte ett klimathot som också beror på människans utsläpp av koldioxid.
   Alltså, vi måste snabbt komma tillbaka till korrekt forskning om klimatvetenskap utan inblandning av politik, och avvakta med dyrbara åtgärder som vi inte vet varför vi gör, och om och hur det påverkar vårt framtida klimat.

 
                                                  
  &
 
Finns det ett klimathot
och kan man vara klimatsmart?

Ett av det värsta och mest felaktigt använda och lögnaktiga ord jag vet är klimatsmart. Ska härmed förklara varför.
    Vetenskapen saknar tillräcklig kunskap för att kunna styra och förutsäga ett framtida väder och därmed klimat i alla dess nödvändiga delar. Dessutom finns det en viktig kaotisk process i väder- och  klimatsystemet, en osäkerhet som gör det omöjligt att göra säkra och korrekta förutsägelser. Även om vi kände till alla lagar och har tillräcklig kunskap om vad som styr väder och klimat så skulle man ändå inte kunna göra perfekta prognoser, och det får vi leva med. Därför kan man heller inte ens med hjälp av försiktighetsprincipen vara smart mot klimatet. Punkt.
   Rätt gissat – jag är sedan länge en sån där s.k. klimatskeptiker. Ett beskrivande skällsord som också är lögnaktigt. Självklart är jag inte skeptisk till klimatet, utan till det intensiva tjatet från politiker och främst de fem svenska rödgröna om ett nära klimathot, och jag är alltså en klimathotsskeptiker.
   Det finns sedan över 25 år tillbaka ett nu allt större motstånd runtom i världen mot att de teorier, datormodeller och hypoteser som vill göra gällande att jorden kan gå under på grund av ett värmande klimathot och att människans påverkan och utsläpp av koldioxid är roten till allt ont i världen, till alla delar är korrekta. Och framförallt mot det mycket stora och nästan dominerande inslaget av politisering av vetenskapen runt klimatfrågan. Att kunna förutsäga vilket väder och därmed i förlängningen det klimat vi kommer att ha på jorden om 1, 5, 10, 30 eller 100 år är alltså inte möjligt.
   Det har blivit mer regel än undantag i klimatdebatten att de som alarmerar om klimathoten ofta tar till ad hominem-argument (personangrepp som handlar om personens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för att bemöta sakfrågan) i sin kritik av klimathotskeptikerna. För mig betyder detta sätt att bemöta kritik, att trovärdigheten i kritiken mot skeptikerna minskar radikalt och att man skjuter sig själv i foten.
   Vetenskapens uppgift är att också ifrågasätta, men inte på det sätt som länge skett inom klimatvetenskapen utan med en korrekt och sansad diskussion med alla fakta för eller emot på bordet. Men det har framförallt de vänstra, gröna och röda partierna och organisationerna, ofta med tvivelaktiga metoder och media i ryggen, protesterat mot. Inte minst, i vissa fall skattefinansierade, politiskt styrda företag och lobbyorganisationer som Greenpeace, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen. "Science is settled" när det gäller klimatfrågan.
   Vad ska vi då göra om det om 5, 20, 30 eller 100 år visar sig att den globala uppvärmningen verkligen blivit katastrofal?
   Människan har under sin tid på jorden visat att man genom sin kreativitet, utveckling och hela tiden egenskapen att skaffa ny kunskap har en mycket god förmåga att anpassa sig. Det kommer vi med säkerhet att kunna om det skulle bli två till fem grader varmare, eller kallare som faktiskt en hel del klmatforskare hävdar, om detta inträffar.
   Varför har det blivit så här? Det handlar enligt många av oss skeptiker om, en hög grad av ofta religiös politisering som måste försvaras till varje pris, makt och en dold agenda, samt en farlig önskan om en av FN, elit och experter ledd världsregering. Således i så fall en form av världsdiktatur. (Ta dig tid och googla på olika fakta och kritik om Maurice Strong och hans koppllng till FN och tveksamma s.k. affärer)
   Vetenskap som blivit politiserad och därmed i många stycken politiskt beställd vetenskap övergår då till pseudovetenskap och åsikter.
   Syftet är att skrämma mänskligheten med ett klimathot för att vi ska betala höga miljöskatter för att stoppa ett klimathot som man inte kan stoppa varken med miljöskatter eller så kallad hållbar grön omställning. 
   Och varför ska vi betala för något nu som vi inte vet hur vi ska kunna stoppa och som kanske inträffar om 30, 50 eller 100 år? Samma taktik som forna tiders avlatsbrev från prästerna fast i modern version. Betala dig fri från den eventuella mänskliga synden.
   Det finns faktisk en doktorsavhandling på svenska, Ordo ab Chao, (ungefär "styra genom kaos" ) av Jakob Nordangård, Linköpings universitet, som tar upp de bakomliggande kriterierna och syftet med att skapa ett klimathot.
   Jag avstår från att gå in på alla de bakomliggande orsakerna, så jag uppmanar den intresserade som vill veta lite mera om detta att se:

www.klimatupplysningen.se/2013/11/29/klimatpolitikens-intressenter-romklubben/

   Du kan också läsa om dem i boken Domedagsklockan (Karlsson, Nordangård, Radetzski)

Så här kommer nu några av alla de motargument (utan prioriterad ordning) för att i någon mån styrka varför allt fler både människor, forskare och nationer inte längre tror på ett katastrofalt klimathot eller förödande klimatförändringar där koldioxiden är hela orsaken till ett farligt framtidsscenario. Argument och fakta som för länge sedan också borde varit redovisade i all media och politiska anföranden, men som man har hållit tyst om för att de inte passat den politiska agendan och framförallt inte varit politiskt korrekta.
   Så om du har klimatångest är det alltså politikernas och medias fel, och inte klimatets och dess genom årmiljonerna naturliga och än så länge långtifrån fullt kända agenda.Det finns inga vetenskapliga bevis för att det skett en ökning av orkaner, stormar, översvämningar och andra så kallade extrema händelser på jorden. Det som inträffat har heller ingen koppling till varken koldioxid, klimathot eller klimatförändringar utan är väderhändelser som kommit och gått genom årmiljonerna.

Att havsisarna vid Arktis och Antarktis skulle smälta och orsaka en förödande höjning av havet och översvämningar kommer heller inte att ske. Fyll ett torrt glas med is och ställ det på ett torrt fat. Fyll försiktigt på upp till bredden med varmt vatten så kommer det inte att rinna ut en droppe på fatet när isen smälter. Däremot skulle det kunna bli problem om den landbaserade isen smälter. Men det finns beräkningar att om all snö och is på det kilometertjocka istäcket skulle smälta så skulle det ta mellan 500 och 1.000 år. När detta blogginlägg skrivs i september 2014 finns också rapporter från officiella organ att isen på flera håll är rekordstor.

Vetenskaplig forskning visar att när temperaturen höjs så höjs den innan halten av koldioxid höjs. År då koldioxiden ensam trolig orsak till temperaturhöjningen?

Science is settled, the debate is over, eller konsensus råder i klimatfrågan och 97 % av klimatforskarna är eniga om klimathotet och att människan är orsak till uppvämningen genom utsläpp av koldioxid. Men detta är långtifrån sanningen och handlar om manipulerad och partisk form av statistik. Jag skäms inte för att kalla det för en ren lögn. Läs mer om hur det gick till på dessa länkar och kolla gärna in kommentarerna. (Per Welander är civ.ing, fil kand i fysik och ordf. i Stockholmsinitiativet som driver bloggen Klimatupplysningen.)

http://www.klimatupplysningen.se/2010/12/15/konsensus-om-klimatet/

http://www.klimatupplysningen.se/2014/09/10/nya-granskningar-av-97-konsensusmyten/

Som sagt – Det finns tre slags lögner: Lögn, förbannad lögn och statistik.


Den s.k. växthuseffekten är inte som många tror ett hot mot människan och jorden. Det är ett skikt av olika gaser i atmosfären som omger jorden och ser till att släppa igenom strålning och solens värme och bromsa upp returen. Utan växthuseffekten skulle vi ha en global medeltemperatur på jorden runt 18 minusgrader i stället för som nu runt 14 plusgrader Celsius.
   Skiktet består bland annat av gaserna metan, ozon, lustgas och koldioxid men domineras till mellan 90 och 95 procent av vattenånga. Koldioxiden utgör 2014 cirka 398 ppm (parts per million = miljondelar av totalen).

Koldioxid har blivit ett hot, men den gör faktiskt mer nytta än hotar människan. Det måste finnas en viss andel i vårt blodsystem för att vi ska överleva och varje människa andas hela tiden ut cirka 4 % koldioxid i utandningsluften vilket innebär cirka 220 kg koldioxid på ett år. Fråga en trädgårdsmästare varför man släpper in koldioxid i växthusen för att det ska växa bättre och bli grönare. En ökad mängd koldioxid ger en grönare jord, grönare öknar och bättre skördar. Nyttan av koldioxiden på jorden är kraftigt underskattad i klimatdebatten och i media.

FN:s klimatpanel dvs IPCC, Intergovernmental Panel Climate Change,  www.ipcc.ch är INTE som många tror en sammanslutning av klimatforskare. Med säte i Schweiz har IPCC utvecklats från att enbart samla och sammanställa all klimatforskning i världen, till en politisk byråkrati som mest ägnar sig åt att samla in och sammanställa bevis från olika klimatforskare om att det finns bevis för antropogen påverkan genom utsläpp av koldioxid och andra s.k. växthusgaser. Från dessa gör man ett urval och sammanställer i hittills fem rapporter.
   I en speciell rapport som vänder sig till politiker och beslutsfattare Summary for policymakers, SPM, lägger man fakta tillrätta så att dessa blir mer lättförståeliga men också än mer politiskt korrekta och passar den bakomliggande agenda om politisk makt och ökade skatteuttag som EU och många andra, främst gröna och röda politiker, vill ha.
   Det innebär i många fall att de slutsatser och den fakta i SPM, som media sedan redovisar och politikerna grundar sina uttalanden och beslut på, inte innehåller alla de forskningsresultat som finns runtom i världen med koppling till klimatet.
   Ursprungsfakta i de fullständiga rapporterna ( den senaste, The Fifth Assessment Report, AR5), kräver mycket goda kunskaper i fysik, matematik och fackspråk på engelska för att rätt bedöma och förstå. Politiseringen av klimatfrågan handlar alltså sedan länge inte enbart om klimatvetenskap utan om partisk politik och beställd vetenskap.
   Flera klimatforskare har genom åren hoppat av allt samröre med IPCC mestadels beroende på att man anser att forskningen och de datorbearbetade klimatmodeller man tagit fram inte längre handlar om vetenskap, utan är en form av nästan religiös politik och politisering av fakta. Och söker och sammanställer man forskningsresultat som baseras på ett visst antagande, så får man i regel ett svar som mest liknar en politisk partsinlaga som både ska och kan ifrågasättas. Det görs också, men inte av de som mest borde göra det dvs media och politiker, utan av sakkunniga och experter på nationella och internationella bloggar, hemsidor och både öppna och slutna nätverk på internet.

Man måste skilja noga på väder och klimat. Väder kan man numera beräkna med hyfsad säkerhet cirka 10 dagar framåt. Inte längre. Klimat kräver tidskalor på upp till 50 år eller mer. Om vi inte har kunskap att förutse vädret mer än 10 dagar hur ska man då säkert kunna påstå att det kommer en klimatkatastrof om 5, 10, 30 eller 45 år? Svaret är enligt vissa klimatforskare och framförallt media och politiker datormodeller som till stor del bygger på antaganden och hypoteser.

Väldigt många av de slutsatser från forskarna som hittills redovisats genom åren av media och politiker har sitt ursprung från datormodeller. Modellerna bygger bland annat på att man indelat jorden i en stor mängd mindre moduler som bildar ett slags rutnät i longitud och latitud. Från varje modul ska man sedan hämta kända fakta om väder och klimat som tillsammans med en stor mängd andra fakta, antaganden, hypoteser och uppgifter ingår i bearbetningen av datormodellen. Problemet är att det inte finns någon fakta att hämta i många moduler.
   De förutsägelser om temperaturhöjningar som datormodeller efter långa mycket kostsamma datorkörningar i kraftfulla datorer lämnat de senaste 25 åren, har också visat sig stämma väldigt dåligt med de faktiska observationer man kunnat göra i verkligheten.
   En gammal sanning om datorer och mycket annat i livet – skit in, skit ut – verkar mer än aktuell.

Den globala temperaturen har heller inte ökat de senaste 18 åren som man förutspått, och den pausen finns heller inte i de redovisade modellerna. Den globala uppvärmning som de flesta forskare på båda sidor är tämligen eniga om är att temperaturen mellan åren 1850 och 2013 ökat med 0,8 grader C. Under samma period har halten av koldioxid i atmosfären ökat.

Det finns uppgifter och beräkningar om att kostnaderna och skatteuttagen för en s.k. grön omställning runtom i världen som görs för att stoppa klimatförändringarna och bland annat betala forskningen, handlar om minst en miljard US dollar per dygn!
   Utan att man hittills kunnat påverka klimatet ett enda dugg!

Den f.d. presidentkandidaten Al Gore fick tillsammans med FN:s klimatpanel ta emot Nobels fredspris för sitt arbete med att informera om klimathotet. Enligt min mening ännu en skandal från den norska Nobelkommitteen.
   Men den film han gjorde om detta är av en brittisk domstol, "High Court" förbjuden att visas i "public schols" utan att man samtidigt går igenom de nio grava faktafel som finns i filmen och som strider mot fysikens lagar och vetenskaplig fakta. Lord Christopher Monckton of Brenchley, tidigare rådgivare åt Margaret Thatcher och en av världens mest kända klimatskeptiker, har hittat 35 faktafel och flera kraftiga överdrifter i filmen. Al Gore har flugit jorden runt för att hålla föredrag om klimathotet och jordens undergång. Enligt obekräftade uppgifter kostar varje föreläsning cirka en kvarts till en halv miljon kronor, och kraven lär vara ingen press eller media och absolut inga frågor.
   Detta anser jag inte handlar om korrekt information och seriös vetenskap.

Att solens kända funktioner, cykler och processer har en viktig del när det gäller väder och klimat har diskuterats betydligt mindre än koldioxidens inverkan. Den danska fysikern och klimatforskaren Henrik Svensmark får dock viss support från olika håll om, och hur, hans teori att solen, molnen och kosmisk stålning samverkar och påverkar den globala uppvärmningen, väder och klimatet, i form av kyla och värme. Han har också fått motstånd för sin teori som anses galen av vissa andra forskare. Men kom ihåg att det finns exempel på forskningsresultat, hypoteser och teorier som från början ansetts "galna" som senare kunnat valideras och verifieras och då fått en stor betydelse för människan.

Sveriges största blogg och hemsida för klimatskeptiker när det gäller motståndet mot AGW-hypotesen (AGW = Anthropogenic Global Warming) är:

www.klimatupplysningen.se

Bloggen drivs av föreningen Stockholmsinitiativet och där skrivs inlägg av forskare, fysiker, meteorologer, professorer, naturvetare, politiker, vanligt folk och olika universitetsutbildade i Sverige. Och det är högt i tak. En av dem är troligen Sveriges mest meriterade och respekterade klimatforskare, professor Lennart Bengtsson. inläggen är oftast kritiska till den forskning som IPCC presenterar och hotet om allvarliga klimatförändringar, men även några med motsatt uppfattning som tror på AGW släpps fram på bloggen.
   Bloggen hade mellan 2007 och 2013 över 11 miljoner besök varav ca 2,6 miljoner besök 2013  med en topp på 32.000 den dag IPCC släppte sin rapport. Det är alltså en myt och en lögn som många från AGW-sidan påstår att det inte finns mer än ett litet obetydligt antal klimathotsskeptiker i Sverige, och mörkertalet är nog betydligt större än många politiker vill veta.

Flera stora nationer agerar mot påståendet om klimathotet i världen. I Australien har folket röstat fram en ny regering som hade som sin viktigaste valfråga att ta bort skatten på koldioxid, vilket premiärminister Tony Abbot också drev igenom i juli månad 2014.
   EU gick i taket över beslutet. Canadas regering har "applåderat beslutet" och har tillsammans med Japan, Nya Zeeland och Ryssland inte förlängt Kyotoavtalet 2012. Bara 11 av 144 nationer har enligt uppgift skrivit på en förlängning från 2012. USA har inte ens ratificerat avtalet. Storbritannien anses inte skriva på nya klimatavtal om inte Kina och Indien gör det (vars enorma utsläpp av koldioxid inte omfattas av Kyotoavtalet) vilket inte anses troligt. Sydkorea överväger att skjuta upp en lag om koldioxidhandel/utsläppsrätter (cap and trade). FN:s genrelasekreterare har kallat världens ledare till en konferens i september för att förbereda ett nytt klimatsbeslut 2015. Men flera nationers politiska ledare har tackat nej bland annat Angela Merkel.
   Men framförallt MP, V och FI vill att lilla Sverige, som har världens lägsta koldioxidutsläpp, ska gå före och öka sina klimatskatter med 50 miljarder kronor! Det kommer inte att påverka det påstådda klimatförändringarna ett enda dugg!

Barack Obama har i år gått ut hårt och bland annat förklarat att "”Ninety-seven percent of scientists agree: climate change is real, man-made and dangerous"
   Hans utrikesminister Kerry har kommit med ännu tokigare påståenden. "We should not allow a tiny minority of shoddy scientists” and “extreme ideologues to compete with scientific facts.” och “The science is unequivocal, and those who refuse to believe it are simply burying their heads in the sand. We don’t have time for a meeting anywhere of the Flat Earth Society".
   För dessa uttalanden har båda fått mycket skarp kritik i USA av både senatorer, media och flera klimatexperter bland annat Dr John Christy. Men att 97 % av forskarna är eniga och att vetenskapen är otvetydig är som sagt en lögn, men utan stödet från USA så faller mycket av klimatfrågan i bitar och det vet de som tror bllnt på klimatlarmen och agerar därefter genom sina organisationer som nästlar sig in som rådgivare till de högst styrande politikerna.
   Även i Sverige utan att varken politiker eller media gör sitt jobb och ifrågasätter om det är fullt bevisad fakta och begär upp dessa på bordet.

I USA har 31.487 vetenskapsmän, varav 9.029 har en doktorsgrad, skickat en petion till USA:s regering om trovärdigheten i det s.k. klimathotet som politiker och IPCC hävdar hotar jorden och mänskligheten. Här nedan finns petionen med motivering.
 
Purpose of Petition
The purpose of the Petition Project is to demonstrate that the claim of “settled science” and an overwhelming “consensus” in favor of the hypothesis of human-caused global warming and consequent climatological damage is wrong. No such consensus or settled science exists. As indicated by the petition text and signatory list, a very large number of American scientists reject this hypothesis.                         
   Publicists at the United Nations, Mr. Al Gore, and their supporters frequently claim that only a few “skeptics” remain – skeptics who are still unconvinced about the existence of a catastrophic human-caused global warming emergency.
   It is evident that 31,487 Americans with university degrees in science – including 9,029 PhDs, are not "a few." Moreover, from the clear and strong petition statement that they have signed, it is evident that these 31,487 American scientists are not “skeptics.”
   These scientists are instead convinced that the human-caused global warming hypothesis is without scientific validity and that government action on the basis of this hypothesis would unnecessarily and counterproductively damage both human prosperity and the natural environment of the Earth.
 
Petion
We urge the United States government to reject the global warming agreement that was written in Kyoto in december 1997, and any other similar proposals. The proposed limits on greenhouse gases would harm the environment, hinder the advance of science and technology, and damage the health and welfare of the mankind.
There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophc heating of the Earth´s atmosphere and disruption of the Earth´s climate. Moreover there is substantial scientific evidence that increases i atmospheric carbon dioxide produce many benificial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth.
 
Jag tar mig friheten att vara stark i min övertygelse om, att det av media och främst gröna och röda politikers ständiga påpekande om ett allvarligt och förestående klimathot, saknar fullständiga och entydiga vetenskapliga bevis och därmed trovärdighet.
   Ingen kan säga att människans utsläpp av koldioxid har skapat ett klimathot, och ingen kan säga att det inte har det. Vi vet helt enkelt inte och saknar bevis och tillräcklig kunskap för att förutsäga ett framtida väder och därmed klimat.
   Den 14 september har vi i Sverige möjlighet att göra vårt val och jag hoppas att alla som får tar möjligheten att rösta. Men läs på först innan du bestämmer dig, och tänk till före om just klimathotet ska vara avgörande för ditt val.


 
"Ögat tror sig självt. Örat på andra."
Läs hela inlägget »
 
Vem bestämmer vad du ska tycka?

Alla har vi åsikter om det mest skilda ting. Ibland har flera av oss i stort sett samma åsikt om något. Men om man inte har samma åsikt som många andra blir man ofta betraktad som en halvidiot. Att alla måste följa med flocken. Man betraktas inte som PK dvs politiskt korrekt.
   Vem har sagt att en viss majoritets eller experts åsikt är den mest korrekta? Är förresten experten verkligen en expert på just det ämne det handlar om och har rejält med kontrollerbar fakta på fötterna? Kan man validera, verifiera eller peka på ett axiom när det gäller fakta? Finns det kritik eller andra experter som har helt motsatt uppfattning?
   Tyvärr har det också blivit så att det inte är någon garanti att alltid få fullständig och korrekt fakta även om man är professor i ett visst ämne. Även professorer har lön och anslag, en egen agenda och religion, och vetenskap som blivit religion har inget med vetenskap att göra och kallas postnormal eller pseudovetenskap.
   Hänvisar man till att den egna (eller motsatta) uppfattningen stod i Aftonsanningen, Svenska Jagbladet, Lokalpappret eller Expressvittnet? I så fall är man alltid ute på hal is och skyldig att kritiskt kontrollera skribentens och redaktionens fakta med avseende på korrekt fakta och partiskhet. Speciellt när det gäller energi, ekonomi, politik, klimat- och samhällsfrågor då opartisk och objektiv mediajournalistik som handlar om detta, tyvärr alltmer är en mycket stor bristvara i dagens mediasamhälle. Även i radio och TV.
   En undersökning (Göteborgs Universitet/Kent Asp 2006 och 2011) hos Sveriges Radio och SVT visade att 71 procent av de 167 journalisterna som svarade 2006, uppger att deras partisympatier finns hos Mp, S eller V.
   Inom hela den svenska journalistkåren är också miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet kraftigt överrepresenterade med 70 procent. I den senaste undersökningen 2011 är siffran för moderaterna 14 procent för V 15  procent, för S 14 procent och för Mp 41 procent. Procentsiffran för övriga partier pendlar mellan 1 och 7.
   Detta innebär att svenska journalisters politiska hemvist står i ett klart motsatsförhållande till valmanskårens partisympatier, dvs mandaten i Sveriges riksdag 2014 och de flesta röstberättigade i Sverige.
   Det är självklart att detta påverkar journalistiken som är inkörsport för tyckande med en viss inriktning. Det är bara ett fåtal journalister om ens någon som klarar att skriva objektiva artiklar och redovisa både för och emot, när emot klart strider mot den egna uppfattningen. Speciellt gäller detta artiklar som handlar om energi, klimat, miljö och politik, där vetenskaplig fakta omvandlats till en politiskt korrekt paradigm av religiös karaktär, styrd av politiska och ekonomiska intressen i stället för att redovisas och kommenteras med både med- och motargument och kritiskt granskande.
   Man ska dock komma ihåg att det allra viktigaste i en fungerande demokrati är det, i Sverige grundlagsskyddade, fria ordet och rätten till att uttrycka en egen åsikt. (Regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter.) Tills det också begränsas eller blir förbjudet. Regeringen har 2014 tillsatt två utredningar som ska titta på om man behöver inskränka det fria ordet på internet. (Mer om detta i ett annat blogginlägg.)
   Vem och vad styr då vad du helst ska tycka? Är det olika massmedier? Är det sociala medier som facebook, bloggar, hemsidor, twitter eller rent av din flocks, kafferastens och lunchens snack och åsikter? Eller har du länge retat dig på någon företeelse och försökt att samla goda argument för och emot och sedan tagit ställning? Grattis i så fall!
   Säkert är det en kombination av allt detta. Rädsla är en annan mycket stor och dominerande viktig faktor. Ingen vill bli utfryst, hånad, mobbad, kränkt, hotad och kanske misshandlad, eller till och med av med jobbet (det har hänt i Sverige) för en åsikt som går emot en annan flock och därmed inte anses s.k. politiskt korrekt. Eller få en stängd dörr rakt i ansiktet bara för att man har modet och viljan att framföra en åsikt eller bestrida en gängse uppfattning och paradigm i något ämne eller en viss fråga. Speciellt inte när majoriteten vägrar att lyssna eller ens diskutera och bara hävdar att allt annat än deras uppfattning är inkorrekt. Och när någon i den egna flocken börjar tvivla så blir det även då en plats i kylskåpet direkt. 
   Men om vi ska kunna utvecklas och umgås som människor och skapa den dynamiska demokrati mellan alla människor – som är så viktig i varje stat och samhälle – så måste vi lära oss att ifrågasätta och kontrollera journalistik och all övrig fakta bättre. Samtidigt måste vi lyssna på och respektera, värdera och analysera varandras åsikter, innan vi tar ställning i varje fråga. Att bara umgås med och lita på ja- eller nejsägare i en viss fråga håller inte.
   Ibland får man nöja sig med att inte kunna övertyga någon med annan åsikt, men respekten för det fria ordet och för alla de som deltager i samtalet
 måste alltid finnas kvar när diskussionen avslutas. Och den som försvarar en åsikt med att använda ad hominen eller hot och våld kan på goda grunder anses sakna trovärdighet och får direkt en svagare och sämre position i sin åsikt, än den som visar respekt för allas olika åsikter.

 Någon har sagt:
 "Rätten att tala måste åtföljas av skyldigheten att lyssna"

Författaren och kolumnisten Richard Schwarz har sagt:
"Demokrati är inte rätten att tycka rätt, utan rätten att tycka".

 
Läs hela inlägget »

 

 
Smarta småbarn

Sen eftermiddag i det stora köpcentret på Söder i Stockholm. I den ganska stora ICA-butiken finns det 13 kassor och det är långa köer till alla. En kvar tills jag får betala. Då går larmet. Ett barn meddelar resten av köpcentret att det är väldigt ledsen och/eller arg. Att ett uppenbarligen litet barn kan ha så mycket luft och skrikfrekvens är otroligt.
  Jag betalar och samtidigt lösgör sig en stor tvillingvagn från en närliggande kassa. Stressad mamma packar stor hög för allt vad tygeln håller och sparkar vagnen framför sig. Till vänster sitter sirenen som är någonstans mellan 18 och 40 månader och till höger sitter ett klart yngre framtidskapital dödstyst. Även gamla envisa gubbar kan hysa känslor för främmande barn i ett av livets korta ögonblick, så jag tittar till på sirenen, lägger huvudet lite på sned och drar på mungiporna. Tro det eller ej, sirenen tystnar.  
   Inser samtidigt att jag måste få ned mina varor i ryggsäcken om det inte ska bli mer kaos i kassan. Då går larmet igen med förnyad styrka. Stressad mamma lassar kassar på vagnen. Ställer ned min ryggsäck i kundvagnen och vänder mig om. Sirenen har lagt in en lite lägre växel (batteriet till sirenen håller väl på att ta slut) I samma ögonblick får jag se det högra lilla framtidskapitalet dra av sig och slänga iväg sina vantar för att i nästa sekund stoppa ett finger i varje öra. Snacka om smarta småbarn och troligen ärlig syskonkärlek!
 

 

Läs hela inlägget »
 
 
Flocken runt knappen?

Människan är uppenbarligen ett flockdjur. Se bara på alla grupper som skapats på facebook. Och alla de här "gillaknapparna" – handlar inte det mycket också om bekräftelse? Att jag också vill vara med i flocken och inte bara att man tycker att det som skrivits är rätt, bra, eller så tycker jag också.
   För den som står bakom det andra gillar, är det säkert lika viktigt att få bekräftelse på sitt inlägg på facebook och även få koll på vilka personer som gillar inlägget. Tillhör de månne min flock? Ibland går det väldigt fort att spontant trycka på gillaknappen, men inte att trycka på "ogillaknappen" för den finns inte på facebook. Så om man ogillar något så blir det till att skriva en bitsk eller sur kommentar, och då menar jag inte en komisk eller ironisk kommentar.
   Det låter kanske lite långsökt, men jag tror att när man inte får någon chans på facebook att nöja sig med att snabbt och enkelt bara visa att man ogillar något med ett knapptryck, så skulle det för vissa kunna vara en grogrund för näthat som nog alla innerst inne ogillar, när man väljer att kommentera sitt ogillande. Det blir lätt så att invektiven, hoten och elakheterna dansar can-can i kommentarerna och de som då skriver alltför ofta skjuter sig själva i foten.
   Det är nog så att många av oss har ett behov av att bli och vara behövda, känna någon slags teamtrygghet till den flock man räknar som sin egen på facebook utan att för den skull släppa för mycket på sin egen integritet. Eller hur?
 
Läs hela inlägget »

Var har det sunda förnuftet tagit vägen?

Det finns ingen enkel definition på uttrycket sunt förnuft. På engelska säger man common sense. Slår man upp sense i lexikon får man fram flera betydelser som kan vara synonymer till framförallt ordet förnuft. Till exempel förstånd, vett, sans, sinne samt känsla, förnuft, omdöme och betydelse. Ordet common översätts mest med gemensam, allmän och vanlig.
   Det är inte ovanligt att vanligt sunt förnuft ofta är förknippat med åsikter i alla olika riktningar. Åsikter skapas genom de erfarenheter varje unik person skaffat sig, men i så fall borde också ett visst sunt förnuft vara unikt för varje individ på jorden. Så tror jag inte de flesta uppfattar betydelsen av uttrycket sunt förnuft.
   Var har då det sunda förnuftet tagit vägen? Vilka ingredienser innehåller det och hur definieras det? Är lösningen enbart praktiskt och/eller logiskt tänkande eller krävs det något mer? Måste det vara ett eller flera steg till? Vad är din definition?

"Det skulle innebära en genomgripande reform
 om det sunda förnuftet kunde breda ut sig lika snabbt som enfalden"
 Winston Churchill
Läs hela inlägget »
Om debatter

Debatten i Sverige har alltmer flyttats från tryckt media till internet och därmed till bloggar, hemsidor, facebook och i viss mån till twitter. Tyvärr är sanningen där många gånger lika osäker som i tryckt media och etermedia.
   Det handlar ofta om åsikter i stället för verklig kunskap och verifierade fakta, och det gäller att vara källkritisk och ha koll på skribenter och angivna källor, och även källor med annan uppfattning, för att kunna göra en egen bedömning av trovärdigheten. Hur många orkar göra detta?
   Inte heller ovanligt att debattörerna letar argument för att misskreditera motståndarna i stället för att övertyga med trovärdiga fakta och egna argument.
   En bra debatt i t.ex. TV eller radio och podcast anses ofta bra om den ena eller andra sidan förlorar debatten. Men den bästa debatten är nog ändå den där debattdeltagarna lyckas lägga fram och förklara sina egna ståndpunkter på ett så trovärdigt sätt att åhörarna själva förstår och kan ta ställning i frågorna. Att bara attackera och hävda att motståndaren har fel i parti och minut är bara fånigt. Det vet man oftast redan innan debatten börjat.
   Handen på hjärtat – Hur viktig är en offentlig debatt för vad du ska tycka? Och - Har du funderat på hur och var du får dina viktigaste åsikter och fakta från?
 
"Man spelar inte bättre än vad motståndaren tillåter."

 
Läs hela inlägget »

Kommentarerna är viktiga
 
När svensk dagspress och annan media lägger ut ledare eller debattartiklar på sina nättidningar så brukar flera ge sina läsare en möjlighet att kommentera. Och så borde det alltid vara.
   Men om kommentarerna verkar gå i fel riktning - oftast handlar det om att de inte är politiskt korrekta, har rätt värdegrund, eller stämmer med redaktionens åsikter i frågan - då stänger man kommentarsfältet!
   Om man ibland tror sig få visst motstånd eller vill stå oemotsagda så lägger man inte ut någon kommentarsmöjlighet alls. Detta gäller både nättidningar, Sveriges Radio, SVT och alla andra TV-bolag på webben.
   Det finns även exempel på att man lägger kommentarerna bakom en betalvägg. Det är förståeligt i viss mån men begränsar kraftigt den för en demokrati så viktiga fria debatten. Då är det ärligare att lägga hela ledarsidan, artikeln eller debattsidan samt kommentarer bakom en betalväg
   Förresten – Hur många läser kommentarerna till en blogg eller debattartikel och varför skriver inte du kommentarer? Det är ju faktiskt där man får reda på vad alla de som läst och bryr sig tycker om ämnet, och man har en möjlighet att påverka! Det borde ju vara lika viktigt att veta om till exempel 39 kommentarer av 41 skarpt kritiserar debattinläggets skribent(er) eller tvärtom.
   Men det gäller att se upp för s.k. nättroll och det är inte alltid så lätt att urskilja dessa. (Ett nättroll är en person som är betald av en organisation, företag eller politiskt parti med uppdraget att försöka styra och motverka kommentarerna i viss riktning. Ofta med grava personangrepp och andra manipulativa påståenden och inlägg.)
   En debattartikel och tidningars ledare handlar alltid om subjektivt skrivande och åsikter i de mest skilda riktningar och så ska det vara. Men att styra dem ytterligare med hjälp av kommentarsfälten är typexempel på den odemokratiska och enfaldiga journalistiska åsiktsstyrning som är alltför vanlig i svensk media.
 
"Mångfald förhindrar enfald"
Läs hela inlägget »
Telefonförsäljare

En duktig telefonförsäljare vet att man inte säljer bäst med munnen utan med öronen. Att lyssna, tänka till, känna in och sedan kanske börja sälja. Det är långtifrån alla säljare som klarar detta. Så här kan det låta.
   – Hur kan man tacka nej till att få fem par kalsonger gratis!
   Svar:
   – Det är aldrig gratis eftersom någon sedan ska betala!
   – Varför vill du förstöra miljön och inte köpa enbart grön vindkraftsel av oss?
   Svar:
   – Därför att den el som kommer ut genom alla eluttag i hela Sverige alltid och dygnet runt är en mix till stamnätet och övriga elnät av (2013) ca 38% kärnkraft och ca 48% vattenkraft och det är tillförlitlig baskraft och även grön el. Resten är ca 10 % kraftvärme (avfall/hushållssopor, flis, kol, olja m.m.) samt vindkraft och andra kraftkällor.
   – Jag gillar inte dyrare och ineffektiv vindkraft som du tror att ni ska sälja och enbart leverera. Det är bedrägligt att låta folk tro att man får enbart vindkraftsel till eluttagen, när det handlar om att ni enbart köper in vindkraftsel men leveransen till mina eluttag alltid är en mix av all produktion. Då blev den unge mannen i luren ganska tyst och la snabbt på luren.
   Telefonförsäljare som ändå säljer, gör det många gånger för att den som ska köpa inte har lyssnat, ställt rätt frågor och tänkt till och kunnat kolla fakta, begärt skriftligt på allt innan beslut, eller kanske inte vågat säga nej. Envisast är de telefonförsäljare som vill att du ska byta leverantör av telefon eller bredband, och det blir väldigt sällan varken biligare eller bättre.
   Hur gör du? Själv har jag börjat med att direkt avbryta alla telefonförsäljare med orden "nej, nej, nej, och hej med dig". Och tro´t eller ej –  tycker nog att det blivit lite färre telefonförsäljare den senaste tiden. Måste bero på min usla pension som de säkert luskat reda på...
"Att sälja och kommunicera gör man inte främst med munnen,
utan med öronen."
Läs hela inlägget »
Förord
Blogginlägget som följer på det här förordet kommer att bli långt. Mycket för långt, och mycket längre än ett blogginlägg bör och ska vara för att de flesta ska orka läsa det. Men det är en av de viktigaste texter jag skrivit, så jag hoppas att just du tar dig tid att läsa den.

Jag är varken fysiker, meteorolog eller på inget vis utbildad naturvetare, utan bara en nyfiken skribent som med åren blivit ganska duktig på research, referat och olika faktareportage. För över 15 år sedan började jag intressera mig alltmer för och söka fakta och kunskap om vad som låg bakom all ständigt ökande politisk argumentation och stora världstäckande klimatkonferenser och forskning, om att jorden och mänskligheten hotades av en katastrofal uppvärmning på grund av ökad mängd koldioxid.
   Som fotograf och även skribent fick jag möjlighet att komma nära båda sidor av klimatfrågan. Alltså konferenser, forskare och naturvetare som ansåg att situationen var mycket allvarlig för mänskligheten och att ett hot förelåg, såväl som forskare, naturvetare och vanligt folk som hävdade att det inte fanns några konkreta bevis för mycket av larmen. Att mycket handlade om datormodeller, hypoteser och naturliga variationer, att vi vet för lite, och att människan inte har kunskap för att kunna påverka klimatet.
   Flera av kritikerna, både forskare och andra s.k. tunga motståndare, fick utstå glåpord, mottaga hot och utsättas för massiva förtalskampanjer. Har i flera fall blivit av med jobbet och lönen bara för att man hade modet och kunskapen att framföra konstruktiv kritik och en motsatt uppfattning i en vetenskaplig fråga, som den andra klimathotande sidan vägrade att ens diskutera. Är du inte politiskt korrekt i klimatfrågan så ska du och din gärning och ditt skitsnack stoppas med alla medel.
   Jag fann snabbt att det var mycket som verkade galet och konstigt med klimatfrågan, och tyckte att skeptikerna ofta hade balanserade och många gånger kloka förklaringar och påståenden. Att dessutom nationella politiker, EU och FN gjort klimatforskning och koldioxiden till en viktig politisk huvudfråga, när bevisen för att just koldioxiden var enda huvudorsak många gånger saknades och var tämligen bräckliga. Koldioxid är ju faktiskt en nyttig och livsavgörande gas (bl.a. fotosyntesen) på jorden. Det finns en enighet om att koldioxid är en s.k. växthusgas, men med motsatta uppfattningar om dess betydelse för klimatfrågan.
   Förutom själva klimathotet och temperaturhöjningen, handlar frågan också om vår energiförsörjning och om den också ska vara miljöförstörande med 18.000 planerade och kraftigt skattesubventionerade vindkraftverk i Sverige, men den delen avvaktar jag med. Risken är dock stor att du får ett fördubblat elpris och ett par kronor högre bensin- och dieselpris efter valet.
   Det som blev den s.k. spiken i kistan var när jag fick möjlighet att i hans hem träffa ett av de tyngsta namnen, IPCC:s och FN:s klimatpanels förste ordförande från 1988 tlll 1997, numera framlidne professorn i meteorologi Bert Bolin. På en rak fråga från mig "Men det finns ju inga bevis för att koldioxiden är orsaken till en hotande uppvärmning" blev svaret "Nej, det må så vara, men nu har vi forskare kommit överens om att det är den enda möjliga orsaken." 
   För mig ett ovetenskapligt svar med politiska övertoner, och ett bevis för att s.k. konsensus inte hör hemma inom någon vetenskap.
   Antingen vet man genom dokumenterad empiri eller noggranna och korrekt utförda studier och mätningar, eller så vet man inte. Vetenskap är heller inte en fråga om åsikter utan enbart verifierade fakta.
   Och framförallt, som flera klimatforskare gjort, vägrar man inte att lämna ut underlagen till sina resultat och slutsatser eller kastar bort dem så att andra forskare och experter inte kan bedöma genomförande, resultat och slutsatser. Man undviker alltså möjligheten till källkritik.
   I mitt blogginlägg har jag försökt att peka på några argument som talar emot att det finns ett allvarligt klimathot, att koldioxiden är huvudorsak till klimatförändringar, och att motståndet för klimatfrågan växer i världen. 
   Men det finns så många osäkerheter och kunskapsluckor i klimatfrågan att det behövs mycket mer forskning utan politisk inblandning av EU, IPCC , FN och politiska lobbyorganisationer, för att med god säkerhet kunna säga att det finns ett klimathot eller det finns inte ett klimathot som också beror på människans utsläpp av koldioxid.
   Alltså, vi måste snabbt komma tillbaka till korrekt forskning om klimatvetenskap utan inblandning av politik, och avvakta med dyrbara åtgärder som vi inte vet varför vi gör, och om och hur det påverkar vårt framtida klimat.

 
                                                  
  &
 
Finns det ett klimathot
och kan man vara klimatsmart?

Ett av det värsta och mest felaktigt använda och lögnaktiga ord jag vet är klimatsmart. Ska härmed förklara varför.
    Vetenskapen saknar tillräcklig kunskap för att kunna styra och förutsäga ett framtida väder och därmed klimat i alla dess nödvändiga delar. Dessutom finns det en viktig kaotisk process i väder- och  klimatsystemet, en osäkerhet som gör det omöjligt att göra säkra och korrekta förutsägelser. Även om vi kände till alla lagar och har tillräcklig kunskap om vad som styr väder och klimat så skulle man ändå inte kunna göra perfekta prognoser, och det får vi leva med. Därför kan man heller inte ens med hjälp av försiktighetsprincipen vara smart mot klimatet. Punkt.
   Rätt gissat – jag är sedan länge en sån där s.k. klimatskeptiker. Ett beskrivande skällsord som också är lögnaktigt. Självklart är jag inte skeptisk till klimatet, utan till det intensiva tjatet från politiker och främst de fem svenska rödgröna om ett nära klimathot, och jag är alltså en klimathotsskeptiker.
   Det finns sedan över 25 år tillbaka ett nu allt större motstånd runtom i världen mot att de teorier, datormodeller och hypoteser som vill göra gällande att jorden kan gå under på grund av ett värmande klimathot och att människans påverkan och utsläpp av koldioxid är roten till allt ont i världen, till alla delar är korrekta. Och framförallt mot det mycket stora och nästan dominerande inslaget av politisering av vetenskapen runt klimatfrågan. Att kunna förutsäga vilket väder och därmed i förlängningen det klimat vi kommer att ha på jorden om 1, 5, 10, 30 eller 100 år är alltså inte möjligt.
   Det har blivit mer regel än undantag i klimatdebatten att de som alarmerar om klimathoten ofta tar till ad hominem-argument (personangrepp som handlar om personens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för att bemöta sakfrågan) i sin kritik av klimathotskeptikerna. För mig betyder detta sätt att bemöta kritik, att trovärdigheten i kritiken mot skeptikerna minskar radikalt och att man skjuter sig själv i foten.
   Vetenskapens uppgift är att också ifrågasätta, men inte på det sätt som länge skett inom klimatvetenskapen utan med en korrekt och sansad diskussion med alla fakta för eller emot på bordet. Men det har framförallt de vänstra, gröna och röda partierna och organisationerna, ofta med tvivelaktiga metoder och media i ryggen, protesterat mot. Inte minst, i vissa fall skattefinansierade, politiskt styrda företag och lobbyorganisationer som Greenpeace, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen. "Science is settled" när det gäller klimatfrågan.
   Vad ska vi då göra om det om 5, 20, 30 eller 100 år visar sig att den globala uppvärmningen verkligen blivit katastrofal?
   Människan har under sin tid på jorden visat att man genom sin kreativitet, utveckling och hela tiden egenskapen att skaffa ny kunskap har en mycket god förmåga att anpassa sig. Det kommer vi med säkerhet att kunna om det skulle bli två till fem grader varmare, eller kallare som faktiskt en hel del klmatforskare hävdar, om detta inträffar.
   Varför har det blivit så här? Det handlar enligt många av oss skeptiker om, en hög grad av ofta religiös politisering som måste försvaras till varje pris, makt och en dold agenda, samt en farlig önskan om en av FN, elit och experter ledd världsregering. Således i så fall en form av världsdiktatur. (Ta dig tid och googla på olika fakta och kritik om Maurice Strong och hans koppllng till FN och tveksamma s.k. affärer)
   Vetenskap som blivit politiserad och därmed i många stycken politiskt beställd vetenskap övergår då till pseudovetenskap och åsikter.
   Syftet är att skrämma mänskligheten med ett klimathot för att vi ska betala höga miljöskatter för att stoppa ett klimathot som man inte kan stoppa varken med miljöskatter eller så kallad hållbar grön omställning. 
   Och varför ska vi betala för något nu som vi inte vet hur vi ska kunna stoppa och som kanske inträffar om 30, 50 eller 100 år? Samma taktik som forna tiders avlatsbrev från prästerna fast i modern version. Betala dig fri från den eventuella mänskliga synden.
   Det finns faktisk en doktorsavhandling på svenska, Ordo ab Chao, (ungefär "styra genom kaos" ) av Jakob Nordangård, Linköpings universitet, som tar upp de bakomliggande kriterierna och syftet med att skapa ett klimathot.
   Jag avstår från att gå in på alla de bakomliggande orsakerna, så jag uppmanar den intresserade som vill veta lite mera om detta att se:

www.klimatupplysningen.se/2013/11/29/klimatpolitikens-intressenter-romklubben/

   Du kan också läsa om dem i boken Domedagsklockan (Karlsson, Nordangård, Radetzski)

Så här kommer nu några av alla de motargument (utan prioriterad ordning) för att i någon mån styrka varför allt fler både människor, forskare och nationer inte längre tror på ett katastrofalt klimathot eller förödande klimatförändringar där koldioxiden är hela orsaken till ett farligt framtidsscenario. Argument och fakta som för länge sedan också borde varit redovisade i all media och politiska anföranden, men som man har hållit tyst om för att de inte passat den politiska agendan och framförallt inte varit politiskt korrekta.
   Så om du har klimatångest är det alltså politikernas och medias fel, och inte klimatets och dess genom årmiljonerna naturliga och än så länge långtifrån fullt kända agenda.Det finns inga vetenskapliga bevis för att det skett en ökning av orkaner, stormar, översvämningar och andra så kallade extrema händelser på jorden. Det som inträffat har heller ingen koppling till varken koldioxid, klimathot eller klimatförändringar utan är väderhändelser som kommit och gått genom årmiljonerna.

Att havsisarna vid Arktis och Antarktis skulle smälta och orsaka en förödande höjning av havet och översvämningar kommer heller inte att ske. Fyll ett torrt glas med is och ställ det på ett torrt fat. Fyll försiktigt på upp till bredden med varmt vatten så kommer det inte att rinna ut en droppe på fatet när isen smälter. Däremot skulle det kunna bli problem om den landbaserade isen smälter. Men det finns beräkningar att om all snö och is på det kilometertjocka istäcket skulle smälta så skulle det ta mellan 500 och 1.000 år. När detta blogginlägg skrivs i september 2014 finns också rapporter från officiella organ att isen på flera håll är rekordstor.

Vetenskaplig forskning visar att när temperaturen höjs så höjs den innan halten av koldioxid höjs. År då koldioxiden ensam trolig orsak till temperaturhöjningen?

Science is settled, the debate is over, eller konsensus råder i klimatfrågan och 97 % av klimatforskarna är eniga om klimathotet och att människan är orsak till uppvämningen genom utsläpp av koldioxid. Men detta är långtifrån sanningen och handlar om manipulerad och partisk form av statistik. Jag skäms inte för att kalla det för en ren lögn. Läs mer om hur det gick till på dessa länkar och kolla gärna in kommentarerna. (Per Welander är civ.ing, fil kand i fysik och ordf. i Stockholmsinitiativet som driver bloggen Klimatupplysningen.)

http://www.klimatupplysningen.se/2010/12/15/konsensus-om-klimatet/

http://www.klimatupplysningen.se/2014/09/10/nya-granskningar-av-97-konsensusmyten/

Som sagt – Det finns tre slags lögner: Lögn, förbannad lögn och statistik.


Den s.k. växthuseffekten är inte som många tror ett hot mot människan och jorden. Det är ett skikt av olika gaser i atmosfären som omger jorden och ser till att släppa igenom strålning och solens värme och bromsa upp returen. Utan växthuseffekten skulle vi ha en global medeltemperatur på jorden runt 18 minusgrader i stället för som nu runt 14 plusgrader Celsius.
   Skiktet består bland annat av gaserna metan, ozon, lustgas och koldioxid men domineras till mellan 90 och 95 procent av vattenånga. Koldioxiden utgör 2014 cirka 398 ppm (parts per million = miljondelar av totalen).

Koldioxid har blivit ett hot, men den gör faktiskt mer nytta än hotar människan. Det måste finnas en viss andel i vårt blodsystem för att vi ska överleva och varje människa andas hela tiden ut cirka 4 % koldioxid i utandningsluften vilket innebär cirka 220 kg koldioxid på ett år. Fråga en trädgårdsmästare varför man släpper in koldioxid i växthusen för att det ska växa bättre och bli grönare. En ökad mängd koldioxid ger en grönare jord, grönare öknar och bättre skördar. Nyttan av koldioxiden på jorden är kraftigt underskattad i klimatdebatten och i media.

FN:s klimatpanel dvs IPCC, Intergovernmental Panel Climate Change,  www.ipcc.ch är INTE som många tror en sammanslutning av klimatforskare. Med säte i Schweiz har IPCC utvecklats från att enbart samla och sammanställa all klimatforskning i världen, till en politisk byråkrati som mest ägnar sig åt att samla in och sammanställa bevis från olika klimatforskare om att det finns bevis för antropogen påverkan genom utsläpp av koldioxid och andra s.k. växthusgaser. Från dessa gör man ett urval och sammanställer i hittills fem rapporter.
   I en speciell rapport som vänder sig till politiker och beslutsfattare Summary for policymakers, SPM, lägger man fakta tillrätta så att dessa blir mer lättförståeliga men också än mer politiskt korrekta och passar den bakomliggande agenda om politisk makt och ökade skatteuttag som EU och många andra, främst gröna och röda politiker, vill ha.
   Det innebär i många fall att de slutsatser och den fakta i SPM, som media sedan redovisar och politikerna grundar sina uttalanden och beslut på, inte innehåller alla de forskningsresultat som finns runtom i världen med koppling till klimatet.
   Ursprungsfakta i de fullständiga rapporterna ( den senaste, The Fifth Assessment Report, AR5), kräver mycket goda kunskaper i fysik, matematik och fackspråk på engelska för att rätt bedöma och förstå. Politiseringen av klimatfrågan handlar alltså sedan länge inte enbart om klimatvetenskap utan om partisk politik och beställd vetenskap.
   Flera klimatforskare har genom åren hoppat av allt samröre med IPCC mestadels beroende på att man anser att forskningen och de datorbearbetade klimatmodeller man tagit fram inte längre handlar om vetenskap, utan är en form av nästan religiös politik och politisering av fakta. Och söker och sammanställer man forskningsresultat som baseras på ett visst antagande, så får man i regel ett svar som mest liknar en politisk partsinlaga som både ska och kan ifrågasättas. Det görs också, men inte av de som mest borde göra det dvs media och politiker, utan av sakkunniga och experter på nationella och internationella bloggar, hemsidor och både öppna och slutna nätverk på internet.

Man måste skilja noga på väder och klimat. Väder kan man numera beräkna med hyfsad säkerhet cirka 10 dagar framåt. Inte längre. Klimat kräver tidskalor på upp till 50 år eller mer. Om vi inte har kunskap att förutse vädret mer än 10 dagar hur ska man då säkert kunna påstå att det kommer en klimatkatastrof om 5, 10, 30 eller 45 år? Svaret är enligt vissa klimatforskare och framförallt media och politiker datormodeller som till stor del bygger på antaganden och hypoteser.

Väldigt många av de slutsatser från forskarna som hittills redovisats genom åren av media och politiker har sitt ursprung från datormodeller. Modellerna bygger bland annat på att man indelat jorden i en stor mängd mindre moduler som bildar ett slags rutnät i longitud och latitud. Från varje modul ska man sedan hämta kända fakta om väder och klimat som tillsammans med en stor mängd andra fakta, antaganden, hypoteser och uppgifter ingår i bearbetningen av datormodellen. Problemet är att det inte finns någon fakta att hämta i många moduler.
   De förutsägelser om temperaturhöjningar som datormodeller efter långa mycket kostsamma datorkörningar i kraftfulla datorer lämnat de senaste 25 åren, har också visat sig stämma väldigt dåligt med de faktiska observationer man kunnat göra i verkligheten.
   En gammal sanning om datorer och mycket annat i livet – skit in, skit ut – verkar mer än aktuell.

Den globala temperaturen har heller inte ökat de senaste 18 åren som man förutspått, och den pausen finns heller inte i de redovisade modellerna. Den globala uppvärmning som de flesta forskare på båda sidor är tämligen eniga om är att temperaturen mellan åren 1850 och 2013 ökat med 0,8 grader C. Under samma period har halten av koldioxid i atmosfären ökat.

Det finns uppgifter och beräkningar om att kostnaderna och skatteuttagen för en s.k. grön omställning runtom i världen som görs för att stoppa klimatförändringarna och bland annat betala forskningen, handlar om minst en miljard US dollar per dygn!
   Utan att man hittills kunnat påverka klimatet ett enda dugg!

Den f.d. presidentkandidaten Al Gore fick tillsammans med FN:s klimatpanel ta emot Nobels fredspris för sitt arbete med att informera om klimathotet. Enligt min mening ännu en skandal från den norska Nobelkommitteen.
   Men den film han gjorde om detta är av en brittisk domstol, "High Court" förbjuden att visas i "public schols" utan att man samtidigt går igenom de nio grava faktafel som finns i filmen och som strider mot fysikens lagar och vetenskaplig fakta. Lord Christopher Monckton of Brenchley, tidigare rådgivare åt Margaret Thatcher och en av världens mest kända klimatskeptiker, har hittat 35 faktafel och flera kraftiga överdrifter i filmen. Al Gore har flugit jorden runt för att hålla föredrag om klimathotet och jordens undergång. Enligt obekräftade uppgifter kostar varje föreläsning cirka en kvarts till en halv miljon kronor, och kraven lär vara ingen press eller media och absolut inga frågor.
   Detta anser jag inte handlar om korrekt information och seriös vetenskap.

Att solens kända funktioner, cykler och processer har en viktig del när det gäller väder och klimat har diskuterats betydligt mindre än koldioxidens inverkan. Den danska fysikern och klimatforskaren Henrik Svensmark får dock viss support från olika håll om, och hur, hans teori att solen, molnen och kosmisk stålning samverkar och påverkar den globala uppvärmningen, väder och klimatet, i form av kyla och värme. Han har också fått motstånd för sin teori som anses galen av vissa andra forskare. Men kom ihåg att det finns exempel på forskningsresultat, hypoteser och teorier som från början ansetts "galna" som senare kunnat valideras och verifieras och då fått en stor betydelse för människan.

Sveriges största blogg och hemsida för klimatskeptiker när det gäller motståndet mot AGW-hypotesen (AGW = Anthropogenic Global Warming) är:

www.klimatupplysningen.se

Bloggen drivs av föreningen Stockholmsinitiativet och där skrivs inlägg av forskare, fysiker, meteorologer, professorer, naturvetare, politiker, vanligt folk och olika universitetsutbildade i Sverige. Och det är högt i tak. En av dem är troligen Sveriges mest meriterade och respekterade klimatforskare, professor Lennart Bengtsson. inläggen är oftast kritiska till den forskning som IPCC presenterar och hotet om allvarliga klimatförändringar, men även några med motsatt uppfattning som tror på AGW släpps fram på bloggen.
   Bloggen hade mellan 2007 och 2013 över 11 miljoner besök varav ca 2,6 miljoner besök 2013  med en topp på 32.000 den dag IPCC släppte sin rapport. Det är alltså en myt och en lögn som många från AGW-sidan påstår att det inte finns mer än ett litet obetydligt antal klimathotsskeptiker i Sverige, och mörkertalet är nog betydligt större än många politiker vill veta.

Flera stora nationer agerar mot påståendet om klimathotet i världen. I Australien har folket röstat fram en ny regering som hade som sin viktigaste valfråga att ta bort skatten på koldioxid, vilket premiärminister Tony Abbot också drev igenom i juli månad 2014.
   EU gick i taket över beslutet. Canadas regering har "applåderat beslutet" och har tillsammans med Japan, Nya Zeeland och Ryssland inte förlängt Kyotoavtalet 2012. Bara 11 av 144 nationer har enligt uppgift skrivit på en förlängning från 2012. USA har inte ens ratificerat avtalet. Storbritannien anses inte skriva på nya klimatavtal om inte Kina och Indien gör det (vars enorma utsläpp av koldioxid inte omfattas av Kyotoavtalet) vilket inte anses troligt. Sydkorea överväger att skjuta upp en lag om koldioxidhandel/utsläppsrätter (cap and trade). FN:s genrelasekreterare har kallat världens ledare till en konferens i september för att förbereda ett nytt klimatsbeslut 2015. Men flera nationers politiska ledare har tackat nej bland annat Angela Merkel.
   Men framförallt MP, V och FI vill att lilla Sverige, som har världens lägsta koldioxidutsläpp, ska gå före och öka sina klimatskatter med 50 miljarder kronor! Det kommer inte att påverka det påstådda klimatförändringarna ett enda dugg!

Barack Obama har i år gått ut hårt och bland annat förklarat att "”Ninety-seven percent of scientists agree: climate change is real, man-made and dangerous"
   Hans utrikesminister Kerry har kommit med ännu tokigare påståenden. "We should not allow a tiny minority of shoddy scientists” and “extreme ideologues to compete with scientific facts.” och “The science is unequivocal, and those who refuse to believe it are simply burying their heads in the sand. We don’t have time for a meeting anywhere of the Flat Earth Society".
   För dessa uttalanden har båda fått mycket skarp kritik i USA av både senatorer, media och flera klimatexperter bland annat Dr John Christy. Men att 97 % av forskarna är eniga och att vetenskapen är otvetydig är som sagt en lögn, men utan stödet från USA så faller mycket av klimatfrågan i bitar och det vet de som tror bllnt på klimatlarmen och agerar därefter genom sina organisationer som nästlar sig in som rådgivare till de högst styrande politikerna.
   Även i Sverige utan att varken politiker eller media gör sitt jobb och ifrågasätter om det är fullt bevisad fakta och begär upp dessa på bordet.

I USA har 31.487 vetenskapsmän, varav 9.029 har en doktorsgrad, skickat en petion till USA:s regering om trovärdigheten i det s.k. klimathotet som politiker och IPCC hävdar hotar jorden och mänskligheten. Här nedan finns petionen med motivering.
 
Purpose of Petition
The purpose of the Petition Project is to demonstrate that the claim of “settled science” and an overwhelming “consensus” in favor of the hypothesis of human-caused global warming and consequent climatological damage is wrong. No such consensus or settled science exists. As indicated by the petition text and signatory list, a very large number of American scientists reject this hypothesis.                         
   Publicists at the United Nations, Mr. Al Gore, and their supporters frequently claim that only a few “skeptics” remain – skeptics who are still unconvinced about the existence of a catastrophic human-caused global warming emergency.
   It is evident that 31,487 Americans with university degrees in science – including 9,029 PhDs, are not "a few." Moreover, from the clear and strong petition statement that they have signed, it is evident that these 31,487 American scientists are not “skeptics.”
   These scientists are instead convinced that the human-caused global warming hypothesis is without scientific validity and that government action on the basis of this hypothesis would unnecessarily and counterproductively damage both human prosperity and the natural environment of the Earth.
 
Petion
We urge the United States government to reject the global warming agreement that was written in Kyoto in december 1997, and any other similar proposals. The proposed limits on greenhouse gases would harm the environment, hinder the advance of science and technology, and damage the health and welfare of the mankind.
There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophc heating of the Earth´s atmosphere and disruption of the Earth´s climate. Moreover there is substantial scientific evidence that increases i atmospheric carbon dioxide produce many benificial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth.
 
Jag tar mig friheten att vara stark i min övertygelse om, att det av media och främst gröna och röda politikers ständiga påpekande om ett allvarligt och förestående klimathot, saknar fullständiga och entydiga vetenskapliga bevis och därmed trovärdighet.
   Ingen kan säga att människans utsläpp av koldioxid har skapat ett klimathot, och ingen kan säga att det inte har det. Vi vet helt enkelt inte och saknar bevis och tillräcklig kunskap för att förutsäga ett framtida väder och därmed klimat.
   Den 14 september har vi i Sverige möjlighet att göra vårt val och jag hoppas att alla som får tar möjligheten att rösta. Men läs på först innan du bestämmer dig, och tänk till före om just klimathotet ska vara avgörande för ditt val.


 
"Ögat tror sig självt. Örat på andra."
Läs hela inlägget »
 
Vem bestämmer vad du ska tycka?

Alla har vi åsikter om det mest skilda ting. Ibland har flera av oss i stort sett samma åsikt om något. Men om man inte har samma åsikt som många andra blir man ofta betraktad som en halvidiot. Att alla måste följa med flocken. Man betraktas inte som PK dvs politiskt korrekt.
   Vem har sagt att en viss majoritets eller experts åsikt är den mest korrekta? Är förresten experten verkligen en expert på just det ämne det handlar om och har rejält med kontrollerbar fakta på fötterna? Kan man validera, verifiera eller peka på ett axiom när det gäller fakta? Finns det kritik eller andra experter som har helt motsatt uppfattning?
   Tyvärr har det också blivit så att det inte är någon garanti att alltid få fullständig och korrekt fakta även om man är professor i ett visst ämne. Även professorer har lön och anslag, en egen agenda och religion, och vetenskap som blivit religion har inget med vetenskap att göra och kallas postnormal eller pseudovetenskap.
   Hänvisar man till att den egna (eller motsatta) uppfattningen stod i Aftonsanningen, Svenska Jagbladet, Lokalpappret eller Expressvittnet? I så fall är man alltid ute på hal is och skyldig att kritiskt kontrollera skribentens och redaktionens fakta med avseende på korrekt fakta och partiskhet. Speciellt när det gäller energi, ekonomi, politik, klimat- och samhällsfrågor då opartisk och objektiv mediajournalistik som handlar om detta, tyvärr alltmer är en mycket stor bristvara i dagens mediasamhälle. Även i radio och TV.
   En undersökning (Göteborgs Universitet/Kent Asp 2006 och 2011) hos Sveriges Radio och SVT visade att 71 procent av de 167 journalisterna som svarade 2006, uppger att deras partisympatier finns hos Mp, S eller V.
   Inom hela den svenska journalistkåren är också miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet kraftigt överrepresenterade med 70 procent. I den senaste undersökningen 2011 är siffran för moderaterna 14 procent för V 15  procent, för S 14 procent och för Mp 41 procent. Procentsiffran för övriga partier pendlar mellan 1 och 7.
   Detta innebär att svenska journalisters politiska hemvist står i ett klart motsatsförhållande till valmanskårens partisympatier, dvs mandaten i Sveriges riksdag 2014 och de flesta röstberättigade i Sverige.
   Det är självklart att detta påverkar journalistiken som är inkörsport för tyckande med en viss inriktning. Det är bara ett fåtal journalister om ens någon som klarar att skriva objektiva artiklar och redovisa både för och emot, när emot klart strider mot den egna uppfattningen. Speciellt gäller detta artiklar som handlar om energi, klimat, miljö och politik, där vetenskaplig fakta omvandlats till en politiskt korrekt paradigm av religiös karaktär, styrd av politiska och ekonomiska intressen i stället för att redovisas och kommenteras med både med- och motargument och kritiskt granskande.
   Man ska dock komma ihåg att det allra viktigaste i en fungerande demokrati är det, i Sverige grundlagsskyddade, fria ordet och rätten till att uttrycka en egen åsikt. (Regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter.) Tills det också begränsas eller blir förbjudet. Regeringen har 2014 tillsatt två utredningar som ska titta på om man behöver inskränka det fria ordet på internet. (Mer om detta i ett annat blogginlägg.)
   Vem och vad styr då vad du helst ska tycka? Är det olika massmedier? Är det sociala medier som facebook, bloggar, hemsidor, twitter eller rent av din flocks, kafferastens och lunchens snack och åsikter? Eller har du länge retat dig på någon företeelse och försökt att samla goda argument för och emot och sedan tagit ställning? Grattis i så fall!
   Säkert är det en kombination av allt detta. Rädsla är en annan mycket stor och dominerande viktig faktor. Ingen vill bli utfryst, hånad, mobbad, kränkt, hotad och kanske misshandlad, eller till och med av med jobbet (det har hänt i Sverige) för en åsikt som går emot en annan flock och därmed inte anses s.k. politiskt korrekt. Eller få en stängd dörr rakt i ansiktet bara för att man har modet och viljan att framföra en åsikt eller bestrida en gängse uppfattning och paradigm i något ämne eller en viss fråga. Speciellt inte när majoriteten vägrar att lyssna eller ens diskutera och bara hävdar att allt annat än deras uppfattning är inkorrekt. Och när någon i den egna flocken börjar tvivla så blir det även då en plats i kylskåpet direkt. 
   Men om vi ska kunna utvecklas och umgås som människor och skapa den dynamiska demokrati mellan alla människor – som är så viktig i varje stat och samhälle – så måste vi lära oss att ifrågasätta och kontrollera journalistik och all övrig fakta bättre. Samtidigt måste vi lyssna på och respektera, värdera och analysera varandras åsikter, innan vi tar ställning i varje fråga. Att bara umgås med och lita på ja- eller nejsägare i en viss fråga håller inte.
   Ibland får man nöja sig med att inte kunna övertyga någon med annan åsikt, men respekten för det fria ordet och för alla de som deltager i samtalet
 måste alltid finnas kvar när diskussionen avslutas. Och den som försvarar en åsikt med att använda ad hominen eller hot och våld kan på goda grunder anses sakna trovärdighet och får direkt en svagare och sämre position i sin åsikt, än den som visar respekt för allas olika åsikter.

 Någon har sagt:
 "Rätten att tala måste åtföljas av skyldigheten att lyssna"

Författaren och kolumnisten Richard Schwarz har sagt:
"Demokrati är inte rätten att tycka rätt, utan rätten att tycka".

 
Läs hela inlägget »

 

 
Smarta småbarn

Sen eftermiddag i det stora köpcentret på Söder i Stockholm. I den ganska stora ICA-butiken finns det 13 kassor och det är långa köer till alla. En kvar tills jag får betala. Då går larmet. Ett barn meddelar resten av köpcentret att det är väldigt ledsen och/eller arg. Att ett uppenbarligen litet barn kan ha så mycket luft och skrikfrekvens är otroligt.
  Jag betalar och samtidigt lösgör sig en stor tvillingvagn från en närliggande kassa. Stressad mamma packar stor hög för allt vad tygeln håller och sparkar vagnen framför sig. Till vänster sitter sirenen som är någonstans mellan 18 och 40 månader och till höger sitter ett klart yngre framtidskapital dödstyst. Även gamla envisa gubbar kan hysa känslor för främmande barn i ett av livets korta ögonblick, så jag tittar till på sirenen, lägger huvudet lite på sned och drar på mungiporna. Tro det eller ej, sirenen tystnar.  
   Inser samtidigt att jag måste få ned mina varor i ryggsäcken om det inte ska bli mer kaos i kassan. Då går larmet igen med förnyad styrka. Stressad mamma lassar kassar på vagnen. Ställer ned min ryggsäck i kundvagnen och vänder mig om. Sirenen har lagt in en lite lägre växel (batteriet till sirenen håller väl på att ta slut) I samma ögonblick får jag se det högra lilla framtidskapitalet dra av sig och slänga iväg sina vantar för att i nästa sekund stoppa ett finger i varje öra. Snacka om smarta småbarn och troligen ärlig syskonkärlek!
 

 

Läs hela inlägget »
 
 
Flocken runt knappen?

Människan är uppenbarligen ett flockdjur. Se bara på alla grupper som skapats på facebook. Och alla de här "gillaknapparna" – handlar inte det mycket också om bekräftelse? Att jag också vill vara med i flocken och inte bara att man tycker att det som skrivits är rätt, bra, eller så tycker jag också.
   För den som står bakom det andra gillar, är det säkert lika viktigt att få bekräftelse på sitt inlägg på facebook och även få koll på vilka personer som gillar inlägget. Tillhör de månne min flock? Ibland går det väldigt fort att spontant trycka på gillaknappen, men inte att trycka på "ogillaknappen" för den finns inte på facebook. Så om man ogillar något så blir det till att skriva en bitsk eller sur kommentar, och då menar jag inte en komisk eller ironisk kommentar.
   Det låter kanske lite långsökt, men jag tror att när man inte får någon chans på facebook att nöja sig med att snabbt och enkelt bara visa att man ogillar något med ett knapptryck, så skulle det för vissa kunna vara en grogrund för näthat som nog alla innerst inne ogillar, när man väljer att kommentera sitt ogillande. Det blir lätt så att invektiven, hoten och elakheterna dansar can-can i kommentarerna och de som då skriver alltför ofta skjuter sig själva i foten.
   Det är nog så att många av oss har ett behov av att bli och vara behövda, känna någon slags teamtrygghet till den flock man räknar som sin egen på facebook utan att för den skull släppa för mycket på sin egen integritet. Eller hur?
 
Läs hela inlägget »