huvud

Välkommen till mitt smörgåsbord!
Nyfiken envis gubbe som rymt från flocken
och sällan är politiskt korrekt, bjuder på en hemsida
så här i elfte timmen av mitt liv!
 
Här får man ta hur lite eller mycket smör man vill på mackan,
och det kommer att finnas både nya och olika ostar att välja och smaka på!Mer info finns på Om hemsidan.!

Både under huvudrubrikerna och i underrubrikerna finns text och bilder

≈ Matsedel ≈
Komponerad 2021-12-31
    Uppdaterad  2024 - 02 - 01


Viktigt Meddelande 
 

Den här hemsidans leverantör, Hemsida 24, håller på att byta grundsystem för sina hemsidor. I dagsläget vet jag inte hur länge det gamla systemsidorna ligger kvar och ser ut som de ska. Förhoppningsvis kan hemsidan hänga kvar i det gamla systemet ett bra tag till.

Därför är det viktigt om hemsidan försvinner, eller hemsidan  måste byta namn eller webbleverantör, att du som besöker hemsidan ibland skriver upp min mailadress som är:  
                                     ulf.d.l@telia.com 

Du kan också kommentera hemsidan eller skicka ett meddelande via Gästboken i menyraden.


 

 Distansrittens historia

Del 4 1990 + WEG-90 i Stockholm är klar! Del 4 handlar om svensk distansritt år 1990 och World Equestrian Games, WEG, som var VM i alla ridsportgrenar på Stockholms Stadion.
   Det ideella projektet Distansrittens historia är skapat för att berätta om det viktigaste som hände i svensk distansritt före och efter 1977, då svensk distansritt återskapades efter ett nästan 60 år långt uppehåll. Del 1 startar 1860, och ambitionen i dagsläget är att i del 4 skriva ned om vad som hände under 1990 och VM i Stockholm.

 

Nya Bloggen

Alltfler både klimatforskare, politiker, nobelpristagare och allmänhet, både i Sverige, Europa och USA, är nu alltmer kritiska och skeptiska till de överdrivna och ofta obevisade klimatlarmen som speciellt svensk media okritiskt larmar om dagligen. Det finns både annan klimatvetenskap och andra teorier i klimatfrågan än den som FN:s politiskt styrda klimatpanel, Intergovernmental Panel Climate Change, IPCC i Schweiz, överdrivet och hårt vinklat larmar om i Sumary for policymakers! 
   Över 900 forskare och professorer från 15 länder har protesterat och skrivit flera upprop till bland annat FN, IPCC och EU,  www.Clintel.org  där man förkastar den ensidiga och obevisade klimatpolitik som dessa står för, och vill ha en omedelbar diskussion mellan forskare från båda sidor. Uppropen och lite till hittar du under Länkar/Dokumentsida.
Rubriken Min klimatsanning är uppdaterad den 25/8 2022.

 

Näven i bordet! 

Kontanterna ska finnas kvar i Sverige! 
Angelägna debattinlägg som du sällan eller aldrig hittar i press och media. 
Kommentera allt nedanför! 

 

Aktuella Länken! 

Kort info och länkar till frågor som politiker och all media glömde!
 

Far & Son

Kolla in vad som finns under under den här rubriken. Kommentera väldgt gärna!

                                                                            

Eftersom ingen kommenterat i minibaren,
så är den flyttad till under rubriken Hallå!


 

Det finns 8 menyrubriker plus underubriker 
att läsa, lyssna och titta på!  

 

Smaklig måltidsstund och varmt välkommen 
att hänga kvar på min hemsida!

 

Tänk till lite! 
Tänk före!   
Tänk efter! 
Tänk nu! 
Tänk källkritiskt!

Media är inte fria från egen propaganda och egna åsikter.

 

Vad är det som säger att någon som kallas forskare, expert eller analytiker inte kan ha fel?
 

 

– Varför för du med både vänster och höger arm när vi dansar? 
– Jag är centerpartist!


Hört i vimlet
 – Neeej, vad roligt!
– Neeej, vad trevligt!
– Neeej, så intressant!
Varför säger man nej när man menar ja?


 Ulf LonäsNär hjärnan kommenderat handen, är ofta foten där och sparkar undan.

Ulf Lonäs

 


 


Det går inte
att ljuga
med musik!


Ulf Lonäs


 


Det är viktigt att kunna skillnaden mellan begreppen
falska fakta och
alternativa fakta. 
Det är inte samma sak.


Ulf Lonäs

Om du inte läser svenska dags-tidningar blir du oinformerad.
Om du läser svenska dagstidningar kan du bli desinformerad.

Fritt efter Mark Twain

 


Här ska det bli något nytt när åldringen bestämt sig!


 

Aktuella länken!
Läs allt om du törs!

2019-02-24

Den 10 dec 2018 skrev regeringen under FN:s dokument Agenda 2030, som bland mycket annat handlar om långtgående så kallad hållbar invandring och prioriterad global migration där Sverige i praktiken avsäger sig sitt nationella självbestämmande till FN när det gäller invandring, flyktingar, migration och integration. Avtalet anses av flera experter som bindande. Sverigedemokraterna är det enda riksdagsparti som protesterat och ville stoppa en svensk underskrift. 

Minst 12 stora länder, USA, Ungern, Österrike, Bulgarien, Israel, Polen, Tjeckien, Australien, Slovakien, Schweiz, Kroatien och Italien skrev INTE under avtalet. Men i Sverige var det dödstyst från regeringen (som vägrade att lämna ut och översätta avtalet till svenska) och massmedia som mörkade utan hänsyn till enorma kostnader och stora nationella konsekvenser!

Svensk utförlig kommentar av originalversionen
https://morklaggning.wordpress.com/2018/10/10/det-postdemokratiska-forenta-nationerna/

FN:s original Agenda 2030 (Engelska)
https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf

Svensk alternativ media på nätet:
https://samnytt.se/bekraftat-sverige-ska-skriva-under-fns-migrationsramverk-och-oppna-granserna/

https://nyheteridag.se/fox-news-varnar-for-migrationspakten-kan-bli-olagligt-att-kritisera-invandring/

https://www.nyatider.nu/sveriges-overgangsregering-tanker-skriva-pa-fns-migrationsavtal/

 

14 oktober 2018

Det finns många klimatforskare runtom i världen som har en annan uppfattning än FN:s klimatpanel IPCC, miljöpartiet och svensk media om klimathotet. Ett av de tyngsta namnen är professor Richard Lindzen, USA. GWPF är en brittisk tankesmedja som arbetar med klimatexperter för att informera om opolitisk och vetenskaplig fakta och om balanserad och transparent klimatforskning.

https://www.thegwpf.com/richard-lindzen-warming-of-any-significance-ceased-20-years-ago/
 

Andra vetenskapliga
fakta om klimathotet

 

Här kan du lyssna på (tyska) eller läsa (engelska) ett brev till den tyska förbundsdagen (Deutscher Bundestag) från klimatforskaren Nir Shaviv i israel, om vad han anser om de argument som FN:s politiska klimatpanel IPCC i Schweiz anser hotar vår jord. All vetenskap är ett ständigt ifrågasättande, "The science is NOT settled" och han är långtifrån ensam klimatforskare i världen om att ha kraftig kritik till vad media, IPCC och politiskt korrekta åsikter ständigt påstår är enda sanningen. Det är allvar nu.

https://www.youtube.com/watch?v=Re3lzLlTOyQ
(Dra fram filmen till 14,39 minuter från start)

https://www.eike-klima-energie.eu/wp-content/uploads/2018/11/Statement_for_Bundestag_Committee_Nov2018.pdf


Professor Nir Shaviv (liksom Lindzen här bredvid) anser att det finns en rad felaktiga argument hos IPCC om klmatförändringarna och att solens inverkan på klimatet negliseras och är underskattad, samt synpunkter på tidvatten, isar och isbjörnar och glaciärer. Det finns heller inte några bevis för att en ökning av koldioxiden orsakar en ökning av temperaturen eftersom det är känt att temperaturen ökar långt innan koldioxiden ökar.
 

Min kommentar

Det saknas fortfarande vetenskapliga bevis för att koldioxiden skulle vara enda orsaken till en eventuell uppvärmning som från 1850 fram till cirka 2015 har varit 0,8 plusgrader Celsius! Bland växthusgaserna är vattenånga den största gasen med cirka 90 % av totala antalet gaser medan koldioxidens andel 2018 är 0,04% (cirka 400 ppm). Att 97 % av världens klimatforskare är överens om klimathotet (CO2) är faktisk en statistisk lögn som sedan länge varit starkt kritiserad och motbevisad, och nyare statistik talar i stället om mindre än hälften. Det finns heller inte tillräcklig kunskap på jorden för att veta hur klimatet styrs och vad som påverkar det trots minst 40 års intensiv forskning som kostat världens länder hundratals miljarder dollar genom åren.

Läs mer om klimatfrågan på Nya Bloggen. Där hittar du svaren på vad klimatfrågan egentligen handlar om, och det är inte katastrofal uppvärmning, utan politik, globalisering och en världsregering styrd av en elit i FN och alldeles för lite vetenskap.

 

 
Det finns nästan ingenting som är lika farlig som när religion blir politik och tvärtom.

Ulf Lonäs


 
 

Vad musik kan uppröra och hela!
 

Ulf Lonäs
 

 


Livet är en enda stor balansgång!

 

Eller hur...


Om du anser att en viss åsikt eller viss fakta är den mest korrekta,
så kan du vara
helt säker på att
nya åsikter och nya fakta finns runt hörnet.

Ulf Lonäs


Gott omdöme
får man av erfarenhet

Erfarenhet
får man av dåligt omdöme

Man ska inte slarva med sina ögonblick .

Det är inte politikerna som ska ha kontroll över folket utan folket som ska ha kontroll på politikerna.

Varför är det inte så i Sverige?

Ulf Lonäs

 
Riktiga människor respekterar och diskuterar med andra människor oavsett vilka åsikter och vilken agenda dessa har.

 

   Ulf Lonäs
 

Min klimatsanning

Här är några av mina slutsatser när det gäller klimatfrågan i världen.

Vill du ha mer fakta och bakgrunder till mina slutsatser om klimatfrågan
så hittar du dessa under menyrubriken Nya Bloggen och
En annan sanning om klimatförändringarna.

 

    Redigerad och uppdaterad 25/8 2022

Jag tar mig friheten att vara stark i min övertygelse om att det dagliga larmandet om ett allvarligt och pågående klimathot och klimatkris från all svensk media och politiker men främst de gröna och röda, saknar tillräcklig och entydig vetenskaplig forskning och därmed trovärdighet. 

Ingen kan säga att människans utsläpp av koldioxid ensamt har skapat ett klimathot, och ingen kan säga att det inte har det. Vi vet helt enkelt inte tillräckligt och saknar kunskap och empirisk vetenskap för om koldioxidens inverkan, om naturliga klimatförändringar och om orsak och verkan i klimatfrågan. Väder på jorden är en mycket komplex vetenskap och innehåller en icke styrbar kaotisk del. Klimat kan inte förutsägas eller beräknas, utan klimat handlar om väderstatistik bakåt på tidskalor om minst 30 år och ännu säkrare 50 år. Därför är det omöjligt att förutsäga ett framtida klimat om 1, eller 79 år. Enligt National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i USA har
vi en medeltemperatur på jorden som  den 22 februari 2022 var 13,9 plusgrader celsius. Utan de skyddande växthusgaserna (främst koldioxid CO2) hade medeltemperaturen på jorden året runt varit cirka 18-20 minusgrader celsius!


Trots pandemin och andra åtgärder för att minska människans utsläpp av koldioxid under 2020, så har halten av koldioxid stigit. Varje människa släpper också ut cirka 4 % koldioxid varje gång man andas ut. Mer om man springer. Koldioxid är en växthusgas tillsammans med andra gaser i ett skikt runt jorden. Vattenånga (moln) utgör den överlägset starkaste, största och långt över hälften av andelen av alla växthusgaserna. som t.ex koldioxid, metan och lustgas.

Nej lilla Greta, och alla andra med panik och skadlig klimatångest och speciellt politiker. Klimatförändringarna är långtifrån den största krisen mänskligheten står eller har stått inför nu eller i världshistorien. Det handlar heller inte om klimatflyktingar, planeten jordens eller biosfärens liv eller död. Ta reda på alla de vetenskapliga fakta som finns så slipper du ångesten. Larmen säger att vi har högst tre, sju eller kanske bara tio år på oss innan en total klimatkatastrof inträffar. Det sa klimatalarmisterna för 50 år sedan också och alla år efter, och ingen hotande klimatförändring eller klimatkatastrof har inträffat efter FN:s Stockholmskonferens om klimatet 1972. 
 
Isbjörnarna mår utmärkt och antalet ökar. Inlandsisen på Grönland är cirka 1,5 miljoner år gammal och har en medeltjocklek på över 2.1 km. Även med den värsta snösmältningen året runt så skulle det ta många hundra och troligen tusen år innan isen smält. Och en, fem eller nitton ovanligt varma, kalla eller regniga somrar i rad är inte en klimatförändring utan väderhändelser som människan inte kan råda över utan bara förbereda sig inför.

Domstolar kan heller aldrig avgöra ett framtida klimat i en demokrati eftersom det aldrig är en juridisk fråga. Inte heller s.k. NGO:s som Greenpeace, WWF eller Naturskyddsföreningen eller andra organisationer som ständigt larmar om ett klimathot som inte finns. Klimatet ändrar sig hela tiden men det är inget hot mot människan.
Klimatfrågan handlar mycket om att driva igenom globalisering och en ny farlig diktatorisk och politisk och ekonomisk maktordning med hjälp av FN och Agenda 2030 och med ett skapat klimathot som det dagligen larmas om, trots att vi inte vet tillräckligt och det inte finns tillräcklig kunskap i form av framforskad vetenskap. 

Eventuella klimatförändringar, och då i form av 1, 2 eller 4 plusgrader Celcius och kanske 5 till 10 centimeters havsnivåökning på Västkusten år 2100, är inte det som är farligast för Sverige. Det mest farliga är alla onödiga ekonomiska och tokiga klimatåtgärder som politikerna i miljöpartiet, centern och de flesta andra partier tvingat igenom i riksdag och kommuner. Landhöjningen av Sverige efter istiden är fortfarande högre än den havsnivåhöjning på cirka 2 till 3 mm/år som man haft länge i övriga världen.

Alla dessa mångmiljardkostnader för folket i Sverige har inte påverkat och kommer inte att påverka varken svenskt eller globalt klimat eller havsnivåerna ett enda dugg. Inte heller temperaturen en enda grad. Lika farligt och odemokratiskt är det att folket MEDVETET UNDANHÅLLS  ALLA FAKTA FÖR OCH EMOT ETT KLIMATHOT. Därmed också all den vetenskap och forskning som faktiskt finns mot det politiskt korrekta klimathotet när det gäller klimatfrågan. Över 800 olika forskare har i flera år protesterat kraftigt (Clintel.org) om de felaktiga och politiska klimatlarmen till både EU och FN:s generalsekreterare. Man vill ha mer vetenskap och mindre politik bakom larmen och anser att det inte finns något klimathot att vara rädd för.   

Att människans utsläpp av koldioxid skulle vara enda orsaken till att vår jord mycket snart kommer att gå under om vi inte gör något är en ovetenskaplig forskningsteori och därmed inte sann. Att 97 procent av världens klimatforskare är överens om att människan är orsak till alla eventuella klimatförändringar är en sedan länge motbevisad undersökning från University of Ilinois 2009. Universitetet selekterade ut 79 klimatforskare från 3.146 svar som svarade ja på frågan.

Temperaturen har från 1850 till 2017 globalt stigit med  0,85 plusgrader och det kan vi hantera utan katastrof.
 

Det finns alltså ingen klimatkris i världen !


 

Den globala medeltemperaturen under hela 2000-talet har fortsatt pendla runt 14,5 plusgrader Celcius och har i slutet av 2018 sjunkit något. Temperaturen har globalt stigit med runt 1 plusgrader sedan cirka 1850, och stiger f.n. med cirka 0,11grader C per decennium, alltså i perioder om tio år. 
När det gäller larmen om klimatförändringarna så finns en viktig sanning – Följ pengarna!

Tyvärr går det inte alls att lita på vad som sägs om klimat, miljö och om väder (ej väderprognoserna) i Sveriges Radio, SVT och TV4. Inte heller vad kvälls-och dagspress skriver om klimatet. Media leker experter och tror felaktigt att klimatvetenskap är lika med ensidig konsensus och ett bevis trots att begreppet konsensus inte finns i någon vetenskap. Medierna är ansvariga för all klimatångest genom att aldrig redovisa ALL VETENSKAPLIG FAKTA om klimatet och larma utan att veta eller ifrågasätta, och bara redovisa den info som anses helt politiskt korrekt i den ofta tillrättalagda politiska skriften Summary for Policymakers från FN och IPCC som inte genomför någon egen forskning om klimat. 

De dagliga larmen om omedelbara klimatförändringar handlar om olika naturliga väderhändelser och inget annat. Larmen baseras på teorier, antaganden, hypoteser och konstruerade datormodeller, som felaktigt presenteras som absoluta sanna forskningsfakta men stämmer mycket dåligt med gjorda observationer i verkligheten. Det gör att sanningshalten i medias larm numera ligger mycket nära den absoluta nollpunkten på 0 Kelvin som är minus 273,15 grader C.

Stoppa all skrämselpropaganda om klimatet! Den taktiken har inte fungerat på SD och den fungerar inte på klimatfrågan heller. Den mesta skrämselpropagandan saknar vetenskaplig trovärdighet och stämmer alltför ofta inte med vad vi på olika sätt ganska säkert vet, utan mest tror att vi vet. Klimatforskarna saknar mycket kunskap och har ofta olika uppfattning om vad och vilket som är närmast en acceptabel faktasanning. Konsensus och eniga forskare med samma tro och åsikter är aldrig ett absolut bevis! 

Sluta kalla skeptikerna för lögnare, vetenskapsförnekare eller klimatförnekare. Ingen förnekar jordens klimat. Skapa öppna och offentliga diskussioner mellan alarmistiska klimatforskare och experter samt skeptiska klimatforskare och experter.  Inbjudan har många gånger genom åren skett från skeptikersidan, men det har blivit nej varje gång från både klimathotstrogna alarmister, klimatforskare, experter och politiker. Vad är man rädd för? Jo, att man inte har några bra svar.

Vetenskapen och kunskapen är aldrig avgjord eller absolut oavsett om det handlar om klimat, medicin, teknik, miljö eller något annat ämne. Konsensus finns inte inom vetenskapen. All vetenskap ska och måste hela tiden diskuteras och ifrågasättas och det är bara så, genom vetenskapen, avgörande utveckling och framgångar kan skapas.

I den så kallade januariöverenskommelsen 2019 var det  främst miljöpartiet och centerpartiet som tvingade till sig en grön skatteväxling på ofattbara 15 miljarder kronor! 
Dessa skattehöjningar innebär stora prishöjningar och kraftigt ökade kostnader för t.ex. drivmedel, mat, el och energi, boende, och resor, för alla invånare i Sverige utan att det påverkat varken den svenska eller globala temperaturen eller andra eventuella klimatförändringar ett enda dugg! Den del av en grön skatteväxling som ska sänka skatter och avgifter är av sådan art och storlek att den ökar men inte reducerar den vanliga svenskens ökade kostnader. Så, vad fan får du för en så kallad grön skatteväxling som i praktiken är en totalt meningslös stor och ren skattehöjning? Den statliga myndigheten Konjunkturinstitutet är starkt kritisk till den ekonomiska klimatpolitiken i Sverige och anser att 7 av 8 klimatåtgärder är ineffektiva. Politikerna i S och Mp, C och L kastar alltså varje år mångmiljardbelopp rakt ned i sjön!
 
Håll koll på klimatfrågan, men sitt still i båten och sluta med att skicka dagliga SOS och nödraketer tills vi med betydligt högre säkerhet vet vad som kommer att hända med Sveriges och alla andra nationers klimat under detta sekel.

Varken FN, EU, miljöpartiet eller Sverigedemokraterna kan påverka klimatet med lagar eller ekonomiska åtgärder. Och ingen annan heller. För detta krävs full kunskap om vad som skapar och styr klimatet och den kunskapen känner inte någon i världen till.

♦   ♦   ♦   ♦
 

När det gäller klimathotet, klimatförändringar, koldioxid, el och hela klimatfrågan, finns det hundratusentals klimathotsskeptiker både runtom i världen och i Sverige med en annan klimatvetenskaplig sanning än nyhetsmedia, FN, och EU. Följ klimatfrågan på www.klimatupplysningen.se
 


Låt båda sanningarna
komma upp på bordet i offentliga diskusioner – Nu!


 

When in hell - 
Keep on walking

 
Winston Churchill
 

Strategi utan taktik är den långsammaste vägen till en seger. Taktik utan strategi är endast bullret före ett nederlag.

General Sun Tzu 544 - 496 f.Kr. Från boken The art of war, som fortfarande används vid kurser i ledarskap.

 
I livets hinderlopp får man alltid ta häckarna
som de kommer.


 
Winston Churchill
 

Cash is King!
 

Uppdaterad 13/10-18

Är du en sån som aldrig har några kontanter på dig och betalar med kort när du köper en liten banan för 4.90 kr? Att gå hemifrån med mindre än ett par hundra kronor i lite mynt och sedlar i fickan är i min värld närmast oansvarigt och dumt mot sig själv. Dessutom är digitala betalningsmedel och kort faktiskt på flera olika sätt mycket mer sårbara än kontanter.

Kortbedrägerier, främst från köp över gränserna, är idag Sveriges vanligaste brottsverksamhet! 

Sveriges Radio redovisade den 30 september 2018 en utredning från Internetstiftelsen i Sverige som räknat fram att den totala både direkta och indirekta kostnaden för det svenska samhället 2017 var:
 

"Ungefär 238 miljarder kronor som motsvarar
27 miljoner kronor per timme året runt!"

 
Staten, alltså skatteverket, regering, riksdagens politiker och inte minst bankerna vill alltså ha total kontroll, men ska inte så långt det är lagligt möjligt, ha full koll på vad du gör och hur du använder dina egna skattade pengar. I flera andra länder t.ex Tyskland regerar kontanterna och där gäller det att ha kontanter i alla valörer. Där har man också förstått varför, nämligen den personliga integriteten. Sett en uppgift om att det förekommer att tyskar kan betala kontant även när man köper en bättre begagnad bil. Cash is King!
 
Kontantupproret är ett nätverk med olika intresseorganisationer där bland annat Sveriges Konsumenter, Torg- och marknadshandlarna ekonomiska förening, PRO och Småföretagarnas Riksförbund ingår. Initiativet till Kontantupproret togs av Björn Eriksson, som har en bakgrund som f.d. chef för Tullverket, rikspolischef och landshövding samt sedan 2015 ordförande i Riksidrottsförbundet, RF.
Kontantupproret tycker att det är viktigt att kontanter finns kvar som betalmedel vid sidan av alternativa lösningar. Kontantupproret anser att frågan om kontantförsörjningen ska behandlas i en demokratisk process och inte överlåtas åt det privata banksystemet att besluta om. Kontantupproret anser också att en offentlig aktör ska stå som garant för att kontanter ska vara tillgängliga i hela landet.”  skriver man på sin hemsida.

Kortbetalningar i Sverige är lönsamma för bankerna och därför jobbar dessa mot kontanter. Men det är inte lönsamt för handeln. Att betala med ett bankkort eller kreditkort kostar handlaren runt 4-5 kr och t.o.m. mer till banken för varje köp. Flera, speciellt mindre butiker, sätter ofta en gräns på 50 till 100 kr för kortköp. Swish (kan kosta cirka 3 kr per betalning) och andra digitala överföringar kan heller aldrig ersätta känslan av en femhundring i födelsedagskuvertet eller i grattiskortet.
Och har du försökt att pruta utan kontanter i handen?

 

Riksbanken har 2017 tillsatt en utredning om att införa en  E-krona, alltså en elektronisk krona som är tänkt som komplement till kontanter, och 2019 kan ett beslut komma.

Hur betala mat och hyra när kortet inte fungerar p.g.a. datorhaveri eller strömavbrott? Hur ge barnet en tjuga att handla för? Hur ska barn lära sig att sköta sina pengar? Ska alla 5-åringar få rätt till ett bankkort? Swedbank och Nordea har tagit bort alla kontanter över disk (med enstaka undantag för Nordea). Hos SEB finns det bara två kontor i hela Stockholms innerstad som hanterar kontanter. Hos Nordea kan en 5-åring få ett eget bankkort med rätt att ta ut max 1.000 kronor!
Så desperata är vissa banker i sitt motstånd mot kontanter.

I Sverige får bankerna inte ta ut någon avgift när man tar ut pengar i bankomat, men i 17 länder i Europa är det tillåtet. Därför är det säkrast och billigast att ta ut kontanter i landets valuta i Sverige. Det kan också vara så att vissa svenska men internationella bankkort och kreditkort inte accepteras för uttag eller köp.
 
Kontanter är ett lagligt betalningsmedel i Sverige men handeln har rätt att avtala bort kontantbetalning med kunden men måste då skriftligt kommunicera detta tydligt i sitt affärsområde. Det finns forskare som tror att kontanterna i Sverige är borta om fem år, medan Riksbanken tror på runt tio år. Om det sker så kommer vi få en viss återgång till byteshandel (jag fixar din bil om du fixar mina luncher) och troligen ändå också kontanthantering men i annan och dyr valuta.
Black market – here we come!
 

Med sedlar och mynt är det lättare och enklare att hålla reda på sin budget och ekonomi än med en bunt kort. Det går att hacka ett kredit- eller betalkort och var tionde svensk är drabbad av kortbedrägerier. Det är lättare att genomföra kortbedrägerier än att få kontanter stulna och bedrägerierna ökar. Steg för steg monteras självklar demokrati, integritet och valmöjligheter ned.
Det gäller att agera nu!
 
• Vägrar din bank att befatta sig med kontanter så byt bank eller bankkontor. I dagsläget har Handelsbanken ofta varit den mest kontantvänliga banken, men på hela Södermalm i Stockholm är det i april 2018 bara en Handelsbank kvar som hanterar kontanter. Det blir värre och värre.

Ta regelbundet ut kontanter i Bankomaterna och betala kontant med dessa annars försvinner kontanter och Bankomater snabbare än du tror!

• Ha minst femhundra kronor i kontanter och i olika valörer på det mest säkra, dolda och otroliga stället gömt hemma. 

Bojkotta alla affärer och restauranger som inte tar emot kontanter. Rädslan för rån är befogad men får inte överdrivas! 


Cash is King!
 

Uppdatering  17/7 2019        

 Om kontanter och E-krona

Nu är det ännu viktigare att alla alltid använder mer kontanter, bankomater minst varje vecka, och bojkottar de butiker och företag som vägrar kontanter! Bankomaterna tas nu bort i alldeles för hög takt när allt färre använder dem. I Stockholms innerstad har t.ex SEB nu bara två bankkontor kvar (Handelsbanken har sju) som hanterar kontanter.
Riksbanken har projekt igång för att skapa en s.k. E-krona och bett att riksdagen ska utreda en kontantlös digital ekonomi. Bifogar en länk till Riksbanken där du kan hitta en hel del info om hur man ser på läget och vad som är på gång.

 

https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/e-krona/
 

Alla människor

är olika och speciella.
Det gäller bara
att bestämma
hur mycket
av det speciella
du och andra är beredda
att acceptera.

 

Ulf Lonäs

Enslilering

De flesta väljer numera att plasta in höet och spara som ensiiage eller hösilage. En del föredrar fortfarande helt torkade småbalar på cirka 15-25 kg. Det viktigaste är dock att man testat och har koll på vlken kvalité och näringsvärde hövallarna har. Här kommer en liten film i repris från 2013 om hur man ensilerar efter skörd.

Statistik.
Den enda vetenskap som möjliggör, att olika experter som använder samma siffror, kan dra olika slutsatser.


Evan Esar 1899-1995.
Författare och humorist i USA 

 


Statistik är den vetenskap som säger,
att om du står med ena foten i en ishink
och den andra på en het spisplatta,
så har du det i genomsnitt ganska skönt!


Lapp på väggen vid min mors skrivbord
 

Kvartssamtal

Hen


Förutsättningen för allt liv på jorden är att det finns två kön – femininum och maskulinum, hon och han. Det har även fortplantat sig till de flesta språken i världen. Sverige är ett litet land och därför med ett s.k. minoritetsspråk. Det har gjort att svenska språket består av flera låneord från andra språk. En mångårig process som ofta har sitt ursprung i engelska, tyska (radioapparat), finska (nalle [nalli=björn] och franska (trottoar).
   Men i Sverige pratar vi svenska och det ska vi fortsätta med. Och nya låneord behövs inte när det finns etablerade och bra svenska ord sedan flera hundra år.
   Ordet HEN är engelska och betyder höna, men de politiskt korrekta socialistiska svenska feminist- och kultur- hönsen har på kort tid lyckats implementera detta kastrerade och kränkande ord i det svenska språket!
   Med jordens utveckling följer språkens utveckling. Men glöm ordet HEN och använd det aldrig i svenskt tal eller skrift! Korrekt svenska är till exempel något av följande ord: hon, han, pojken, flickan, mannen, kvinnan, hennes, hans, denne, denna, dennes, henne, honom, dessa, dessas, någon och i många fall det utmärkta neutrala pronomet i
subjektsform – man.
Punkt slut!

Tankar om e-handel
 

Vill vi verkligen köpa kläder, skor, mat, teknik och mycket annat utan att prova, ta på eller känna visuellt att det är ett rätt köp?
   Du har faktiskt ett ansvar för att det finns fackbutiker kvar med möjlighet att själv prova, känna, klämma, fråga och få veta. Tyvärr har det blivit lite så att alltför många går till en fackbutik för att kolla, känna, klämma och fråga. Speciellt gäller detta nog teknikprylar. Sedan går man hem och kollar på nätet och köper prylen där därför att den är 2 till 5 procent billigare. Eller så chansar man och hoppas att det blir rätt direkt från nätet.
   Men då minskar antalet fackbutiker i din närhet ganska snabbt och du får lita på reklambudskapet och usla bruksanvisningar på nätet. Hur många småföretagare finns det som säljer radioapparater, stereo, TV och mobiler i din stad eller i din centralort? Och det finns en gammal sanning som gäller nästan all handel - man får vad man betalar för.
   För visst känns det bra när man provgår skorna på butikens golv, ser tröjan eller toppen i spegeln, och känner och får direktinfo om prylen i handen, att det här är rätt och man får med sig saken hem direkt.
Eller hur?
  


Djur är känslo-människor men med
ett litet förnuft.


Conrad Lorentz
 


Åsikter är aldrig fakta,
och fakta är aldrig åsikter.


Ulf Lonäs
 


Att vara professor är tyvärr ingen garanti för helt sann eller korrekt kunskap.
 


Bevingade ord


Det är något med utsidan av en häst som är bra för insidan av en människa.

Winston Churchill


 Det största felsteg en människa kan göra är att vara falsk mot sig själv.

Torvald Lonäs


99% yttrandefrihet är demokratur.
Demokrati är 100 % yttrandefrihet

Ulf Lonäs


 

Ge osten en
god avhyvling!


Ulf Lonäs

 

2023-12-31

Hej!
Kul att just du tittade in på min hemsida som fyller 10 år under 2024.


Men nästan ingen besökare har skrivit i gästboken eller har kommenterat hemsidan och det hade jag hoppats på.

Kommentarer är viktiga för att veta lite om vad du som hälsar på gillar och inte gillar på hemsidan.

Snälla, berätta vad du tycker i kommentarer eller gästboken - du får ha pseudonym - och hjälp mig hålla liv i hemsidan !

 

Vi hörs!

Här kan du
kommentera allt på hemsidan!

Fyll i alla fält innan du skickar.
Mail syns inte. Namnpseudonym tillåtet.

 

Reflexion
 

Att tänka till lite på ett övergripande sätt innan man fattar ett beslut är alltid nödvändigt och klokt. Men i Sverige fattas ofta främst politiska beslut enligt den s.k. försiktighetsprincipen. Inte sällan baserat på åsikter, dåligt genomförda och/eller feltolkade undersökningar och forskning. Många gånger också med otillräcklig egen ämneskompetens hos beslutfattarna.
   Är det inte så, att om man vill leva ett absolut riskfritt liv, så måste man se till att aldrig bli född?

© Copyright 2014 - 2024
Skribentfoto Ulf Lonäs


Samtliga bilder och texter på alla sidor i den här hemsidan är skyddat material enligt lagen om upphovsrätt och tillhör Ulf Lonäs om annat inte uppges. All kopiering och publicering för privat och kommersiellt bruk är förbjuden utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.