huvud
Distansryttare anno 1986. Hingsten Alfar ox och Sture Landkvist , en av vinnarna från Karolinerritten med start och mål på Axevalla travbana 1986. Foto: Ulf Lonäs.

 Om projektet distansrittens historia


 
När man följt distansritten i Sverige på nära håll som journalist och fotograf sedan 1986. så har man samlat på sig ett stycke svensk ridsporthistoria i ord och bild. En del minnesbilder finns kvar i det egna minnesgalleriet, medan andra har gömt sig. Mer än 90 % av allt jag skrivit om med anknytning till distansritt under 28 år, främst nationellt men även internationellt utanför Sverige, finns dock bevarat. Jag har alltså tillgång till en dokumenterad källa som stöd för mitt minne. Utan den dokumentationen, och ganska många men tyvärr dåligt dokumenterade bilder, hade jag aldrig vågat mig på detta helt ideella projekt, i varje fall i dagsläget. Att i ord och bild försöka sammanställa det viktigaste om de snart 40 första åren av svensk distansritt i modern tid.
   Rom byggdes som bekant inte på en dag, och det här projektet kommer att ta tid.  För att underlätta läsningen och hanteringen av ämnet har jag delat upp historien i flera delar från 1860 till troligen år 2000. Den första delen från 1860 till 1922 är klar, och kommer tillsammans med kommande delar att finnas på min egen hemsida www.skribentfoto.se i den takt de blir färdiga.
   Jag kommer också att se till att materialet på något sätt ska kunna vara tillgängligt för all framtid. Vi lever visserligen i nuet, men det är med empiri och kunskap om historien, som kommande generationer får en grund för ny utveckling, lärande och ny historia.
   Det kommer inte att vara möjligt att berätta om allt som hänt, och inte heller om alla lite mer meriterade hästar och distansryttare, utan det kommer givetvis att bli ett urval. Men två saker kommer ändå att vara som en slags genomgående röd tråd i alla delar av historien, och i min egen kravspecifikation, om vad man kan förvänta sig. Det är SM och framgångsrika hästar och ryttare under längre tid inom varje historieperiod. Några av de personer som var aktiva åren runt 1986 eller tidigare, är fortfarande aktiva på olika sätt i svensk distansritt.
   Jag har på plats följt cirka 40 olika SM i distansritt genom åren, dock inte alla, och eftersom alla SM hittills inte haft några SM-kval för deltagande, så kan just SM och dess medaljörer ge en liten men dock en fingervisning om hur svensk distansrittselit har sett ut genom åren.
   Det har inte varit en ambition att göra en korrekt akademisk avhandling i historia om svensk distansritt. Bara berätta den som jag upplevt och dokumenterat den i ord och bild genom åren, för att också i någon mån ge uppmärksamhet åt några av de aktiva som varit med och skapat och utvecklat svensk distansritt under snart
40 år.


Stockholm den 1 september 2014

Ulf Lonäs


 

 

Distansryttare anno 2014. Chaman ox och Josefin Blom Lugn. Foto: Ulf Lonäs.