huvudJan Tullberg är docent och ekonom och har skrivit boken Låsningen. Ett sedan länge aktuellt ämne i många länder som uppmärksammats även av andra författare. Jag har valt att beskriva hans bok med två citat ur hans ovanligt långa förord som bör läsas av alla.

"Innehållet i denna bok är inte i linje med den officiella svenska synen på invandring. Den predikar inte invandringens förtjänster, det goda hos invandringens förespråkare eller fäller förklenande omdömen om dess kritiker".


 "Bokens ambition är att ge ett sakligt underlag till invandringsfrågan och aktivera tanke och      
  meningsutbyte."