huvud

  Ord & Meningar

Ett försvar har vi för att i krigstid kunna försvara de ideal som i fredstid ger dig rätt att verka för försvarets avskaffande.
 

Gösta Bohman partiledare Moderaterna 1970-1981.


Den som intet vet, och inte vet att han
intet vet, är en dåre du ska undvika.

Den som intet vet, men vet att han intet vet, är olärd – lär honom.
Den som vet, och vet att han vet,
är en vis man du oftast kan följa.


Lapp ovanför min mors skrivbord


När ska svenska folket sluta
att vara så politiskt korrrekta, 
och börja tänka och agera själva?
Ulf Lonäs 

Strategi = Konsten att planlägga ett tillvägagångssätt.
Taktik = Konsten att genomföra och agera rätt med en strategi.
 
Den som vet när han ska strida och när han ska låta bli är segrare.
 

General Sun Tzu 544 - 496 f.Kr. Från boken The art of war.
(Boken finns på både engelska och svenska och används fortfarande vid utbildning av chefer.)